.

.

E-posta Yazdır PDF

TASAVVUF NEDİR

TASAVVUF HAKKINDA ALİMLERİN SÖZLERİ:

Abdul Kadir Geylani k.s. : Tasavvuf, kıl-u kali (dedi-koduyu) almak değildir, lakin açlığı almak, alışılan ve hoş gelen şeyleri kesip atmaktır.

İmamı Gazali r.a. : Tasavvuf, kalbi Allah için arındırmak, ondan gayrısının zarar ve fayda vermediğine itikad etmektir. Sadece Allaha güvenir.

Ataullah İskenderi r.a. : Tasavvuf Hak teala ile birlikte ünsiyyet ve mutmeinne olma halidir.

İbni Acibe r.a : Tasavvuf, islamın özüdür. Meliklerin sahibi olan Zat’ın huzuruna ulaşmanın keyfiyyetidir. Batını rezil şeylerden arındır-mak ve çeşitli faziletlerle süslemektir. Evveli ilim, ortası amel, sonu da hibedir.

Şeyh Şibli r.a : Tasavvuf, hislerini zabt etmen, nefeslerine riayet etmendir. Tasavvuf, kedersiz olarak Allahu teala ile birlikte oturmaktır.

Şeyh Ma’rufu Kerhi r.a : Tasavvuf hakikatleri almak, halkın elindekilerden ümit kesmektir.

Ebul Hasen Şazeli r.a : Tasavvuf, nefsi ibadete yormak, rububiy-yet hükümlerine onu döndürmektir.

Muhyiddin ibni A’rabi r.a : Tasavvuf, şeriatın zahiri ve batıni adepleri üzere durmaktır.

Tasavvuf ahlaktır, kim ahlak bakımından senden üstün ise, tasavvufta da senden üstündür.

Cüneydi Bağdadi r.a : Tasavvuf, toplulukla zikirdir, dinlemekle vecd halidir, ittiba ile amel etmektir.

Bizim tasavvuf ilmimiz, Kitap ve sünnetle kayıtlıdır. Kim Kur’anı muhafaza etmezse, hadisi şerifleri yazmazsa, bu işte ona tabi olunmaz. Halkın üzerine bütün yollar kapalıdır, ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in izini takip eden hariçtir.

Tasavvuf, vakitleri korumaktır.

Tasavvuf, halka uygunluktan kalbi safileştirmektir. Tabii ahlaklar-dan ayrılmaktır. Beşeri vasıfları söndürmektir. Nefsin isteklerinden uzak durmaktır. Ruhani sıfatlar menzillerine ulaşmaktır. Hakikat ilimlerine yapışmaktır. Ümmetin tamamına nasihat etmektir. Hakikat üzere Allah için vafakarlıktır. Şeriatta Resulullaha (sallallahu aleyhi ve sellem) tabi olmaktır.

Ebu Muhammed el Ceriri r.a : Tasavvuf, her türlü güzel ahlaka girmek, her türlü kötü ahlaktan sıyrılıp çıkmak.

Şeyh Ahmed Ruzûk r.a : Tasavvuf, kalbin salahı kendisi ile kasdedilen bir ilimdir. Fıkıh, ameli ıslah içindir, nahiv lisanı ıslah içindir.

Şeyh ebul Kasım en Nasr-Abadi r.a : Tasavvufun aslı, Kitap ve sünnete yapışmak, heva ve bid’atleri terk etmek, halkın özürlerini kabul etmek, virdlere devam, ruhsat ve te’villeri terk etmektir.

Tasavvuf: Hak ile birlikte hallerin isitkametli olmasıdır.

Tasavvuf: Hak’ka boyun eğmektir.

Tasavvuf: Halkı, zahiren ve batınen aradan çıkartmaktır.

Tasavvuf: Nefsin bütün hazlarını terk etmektir.

Tasavvuf: Şer’i edebler üzere vukuf halidir.

Tasavvuf: Zahir ve batını, şeriata muhalif olan şeylerden arındır-maktır. Kalbi Allahu tealanın zikri ile tamir etmektir. İbadet ve amellerde sünneti şerifeye uygun olmaktır.

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.