.

.

Ali Kara - İlim ve İrfan Menbaı

Kıyamet

kyamet1.jpgKIYAMET ALAMETLERİ
Onlar, kıyametin kendilerine ansızın gel mesinden başka bir şeyi beklemiyorlar. İşte muhakkak onun alametleri gelmiştir. Artık onlara geldiği vakit düşünmelerinin ne faydası ola cak. (Muhammed 18)
Bu ayeti kerimenin izahında Celaleyn tefsirinin haşiyesi Cemel’de, Huzeyfe (Radıyellahu anhu) hadisi şerifi zikredilmiştir. Bu hadisi şerifte Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) kıyamet alametlerini şu şekilde beyan etmiştir:
Huzeyfe İbni Esedil Gıfari’den, şöyle söylediği rivayet edildi: Biz oturmuş Resulullah’ın odasının gölgesinde konuşuyorduk. Kıyametten bahsettik. Seslerimiz yükseldi. Resulullah (Sallalla hu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Kıyamet asla kaim olmaz, taki ondan evvel on alamet bulunmadıkça.
Güneşin battığı yerden doğması, Dâbbetül arz’ın çıkması, Ye’cüc-Me’cüc’ün çıkması, Deccal, Meryemoğlu İsa’nın inmesi, Duman, Batı-doğu- arapyarımadası’nda üç yer batması. Bunların sonuncusu Yemen’de Aden derinliklerinden bir ateşin çıkmasıdır. İnsanları mahşere sevkeder.   

                                                      (Ebu Davud)

Kıyamet Alametleri Yazı Dizisi

kyamet_alametleri.jpgAlemlerin rabbine sonsuz hamdu sena, sevgili peygamberi Muhammed (Aleyhisselam) ve âline son- suz selatu selam olsun.
Günümüzde insanlar son derece cahil olduğun dan onları kandırmak, istismar etmek bir takım uyanıklar için çok kolay olmaktadır. Öyle ki hakkında pek çok Hadisi Şerif ve ayeti kerimenin delalet ettiği hususların zıttına, insanları aldatmaya cüret etmektedirler.
Bu cümleden olarak son ‘Mezarcı’ olayı ve onun karşısında konuşup islamın asırlarca sahih Hadisi Şerif kitaplarında ve Tefsirlerde beyan ettiği kıyamet alametlerini inkara kalkan etiketli, rütbeli din hırsızları bizi bu hususta harekete geçirmiştir. Belki, bu kısa çalışmamız temiz ehli sünnet itikadında ki kardeşlerimizi tatmin etmek hususun da yeterli delilleri ifade etmesi bakımından son derece faideli olacağını umarız.

Salı, 22 Temmuz 2008 20:16 tarihinde güncellendi

Noktalamalar

                           nokta6ix.jpg                                                                                                                  Allah’ın selamı üzerinize olsun. Bu hizmette olanlara muvaffakiyetler dileriz.

Şöyle bir düşünürsek, yakın tarihimizi gençlik yıllarımızı hatırlıyoruz. 1973-74 seneleri İstanbul Taksim meydanında fetih kutlamaları içinde bulunduk. ilk defa orda, böyle bir kalabalık içinde bulunduk.
Perşembe, 05 Haziran 2008 09:35 tarihinde güncellendi

Sayfa 414 - 414

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.