.

.

Ali Kara - İlim ve İrfan Menbaı

TASAVVUF NEDİR

TASAVVUF HAKKINDA ALİMLERİN SÖZLERİ:

Abdul Kadir Geylani k.s. : Tasavvuf, kıl-u kali (dedi-koduyu) almak değildir, lakin açlığı almak, alışılan ve hoş gelen şeyleri kesip atmaktır.

İmamı Gazali r.a. : Tasavvuf, kalbi Allah için arındırmak, ondan gayrısının zarar ve fayda vermediğine itikad etmektir. Sadece Allaha güvenir.

Ataullah İskenderi r.a. : Tasavvuf Hak teala ile birlikte ünsiyyet ve mutmeinne olma halidir.

İbni Acibe r.a : Tasavvuf, islamın özüdür. Meliklerin sahibi olan Zat’ın huzuruna ulaşmanın keyfiyyetidir. Batını rezil şeylerden arındır-mak ve çeşitli faziletlerle süslemektir. Evveli ilim, ortası amel, sonu da hibedir.

Şeyh Şibli r.a : Tasavvuf, hislerini zabt etmen, nefeslerine riayet etmendir. Tasavvuf, kedersiz olarak Allahu teala ile birlikte oturmaktır.

Şeyh Ma’rufu Kerhi r.a : Tasavvuf hakikatleri almak, halkın elindekilerden ümit kesmektir.

Ebul Hasen Şazeli r.a : Tasavvuf, nefsi ibadete yormak, rububiy-yet hükümlerine onu döndürmektir.

Muhyiddin ibni A’rabi r.a : Tasavvuf, şeriatın zahiri ve batıni adepleri üzere durmaktır.

Tasavvuf ahlaktır, kim ahlak bakımından senden üstün ise, tasavvufta da senden üstündür.

Cüneydi Bağdadi r.a : Tasavvuf, toplulukla zikirdir, dinlemekle vecd halidir, ittiba ile amel etmektir.

Bizim tasavvuf ilmimiz, Kitap ve sünnetle kayıtlıdır. Kim Kur’anı muhafaza etmezse, hadisi şerifleri yazmazsa, bu işte ona tabi olunmaz. Halkın üzerine bütün yollar kapalıdır, ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in izini takip eden hariçtir.

Tasavvuf, vakitleri korumaktır.

Tasavvuf, halka uygunluktan kalbi safileştirmektir. Tabii ahlaklar-dan ayrılmaktır. Beşeri vasıfları söndürmektir. Nefsin isteklerinden uzak durmaktır. Ruhani sıfatlar menzillerine ulaşmaktır. Hakikat ilimlerine yapışmaktır. Ümmetin tamamına nasihat etmektir. Hakikat üzere Allah için vafakarlıktır. Şeriatta Resulullaha (sallallahu aleyhi ve sellem) tabi olmaktır.

Ebu Muhammed el Ceriri r.a : Tasavvuf, her türlü güzel ahlaka girmek, her türlü kötü ahlaktan sıyrılıp çıkmak.

Şeyh Ahmed Ruzûk r.a : Tasavvuf, kalbin salahı kendisi ile kasdedilen bir ilimdir. Fıkıh, ameli ıslah içindir, nahiv lisanı ıslah içindir.

Şeyh ebul Kasım en Nasr-Abadi r.a : Tasavvufun aslı, Kitap ve sünnete yapışmak, heva ve bid’atleri terk etmek, halkın özürlerini kabul etmek, virdlere devam, ruhsat ve te’villeri terk etmektir.

Tasavvuf: Hak ile birlikte hallerin isitkametli olmasıdır.

Tasavvuf: Hak’ka boyun eğmektir.

Tasavvuf: Halkı, zahiren ve batınen aradan çıkartmaktır.

Tasavvuf: Nefsin bütün hazlarını terk etmektir.

Tasavvuf: Şer’i edebler üzere vukuf halidir.

Tasavvuf: Zahir ve batını, şeriata muhalif olan şeylerden arındır-maktır. Kalbi Allahu tealanın zikri ile tamir etmektir. İbadet ve amellerde sünneti şerifeye uygun olmaktır.

UMRE HEDİYELİ YARIŞMA

 

MÜCEDDİDVAKFI HEDİYELİ BİLGİ YARIŞMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

 

İLK 20 KİŞİYE VERİLECEK HEDİYELER

1.,2.,3. (İLK ÜÇ) KİŞİYE UMRE.

 

4., 5., 6. (ÜÇ) KİŞİYE TAM ALTIN (REŞAT)

7., 8., 9., 10. (DÖRT) KİŞİYE YARIM ALTIN

 

11. DEN, 20. KADAR, (10) KİŞİYE ÇEYREK ALTIN

YARIŞMAYA KATILIM İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ: (30 - EKİM - CUMA - 2015)

 

İMTİHAN GÜNÜ, (29 KASIM - PAZAR - 2015) SAAT: 13.00-15.00 ARASINDA (İKİ SAATLİK MÜDDET)

KATILIM VE KAYIT ÜCRETSİZDİR.

 

TEST USULÜ OLAN İMTİHANDA, 100 SORUYA EN İYİ CEVAP VEREN İLK 20 KİŞİ HEDİYELERİMİZİ KAZANACAKTIR.

PUANLARIN EŞİT GELMESİ DURUMUNDA HEDİYE KAZANANLAR, KUR'A İLE BELİRLENECEKTİR.

 

KAZANANLARIN HEDİYELERİ, 31 ARALIK 2015 TE, VAKFIMIZIN 3. KURULUŞ MERASİMİNDE, ZEYTİNBURNU KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILACAK OLAN

GECEMİZDE, HAK SAHİPLERİNE TAKDİM EDİLECEKTİR.

YARIŞMAYA BİR KERE KATILABİLİRSİNİZ. YARIŞMAYA KATILACAKLAR, KİTAP VE SINAVA GİRİŞ BELGESİNİ YAYINEVİMİZDEN TEMİN ETMELİDİRLER.

 

TOPLAM 448 SAYFA OLAN KİTABIMIZ (EHLİ SÜNNET – TASAVVUF VE GÜNCEL MESELELER),

SİZLERİN TALEBİNE SUNULMUŞTUR. YAYINEVİMİZDEN SPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.

 

KİTAP SPARİŞİ İÇİN: Tel: 0212 510 62 66

SİTEMİZİ ZİYARET EDİN: http://muceddidbilgiyarismasi.com

 

YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

https://docs.google.com/forms/d/1seK2cmmDRg0xWEVnChuVR_t_OB0HR_VW6KCHVamHCvk/viewform#start=openformCumartesi, 07 Mart 2015 13:22 tarihinde güncellendi

MÜRİD İÇİN TESLİMİYYET

Allahu tealaya sonsuz hamdler, Muhammed Mustafa s.a.v, âl ve ashabına da sürekli salat ve selamlar olsun.

Muhterem kardeşlerimiz, uzun zamandır bu sayfalara yazı ekleyemiyorduk, işlerimizin çokluğu her tarafa ulaşmamıza mani. Ancak zaruri olan bir konudan dolayı bir şeyler yazmak istedik.

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) Çeçenictan ziyareti hakkında....

Önce mürid olarak kendimize çeki düzen vermeliyiz, gerçek mürid şeyhinin işleri hakkında ileri geri konuşmaz ve fikir yürütmez, tam teslim olarak rabıta üzere kendisine verilen vazifeleri yapar. ALlahu teala hepimizi tam teslim olanlardan eylesin. Biz cemaat içinde hoca olarak bilindiğimiz için, bize müracaat ediliyor, bu yüzden bir kaç söz söylemek uygundur, Allahu teala hatadan bizleri korusun.

Önce şunu bilelim ki Efendi Hazretlerimiz (k.s.) hem büyük bir alimdir ve hem de büyük bir velidir ve evliyanın reisidir ,vaktin kutbu olup asrın müceddidi kendisidir, Allahu teala bu vasıfları onda cem etmiştir. Onun işlerini konuşmak ve hakkında yorum yapmak bize düşmez.

Bir kere Efendi Hazretlerimiz (k.s.) sağlığında cumhur başkanları dahil bir çok siyasiye islamı tebliğ etmiştir, kiminin makamına gitmiştir kimisi de kendi yanına gelmiştir. Bu durum zaten islamın emridir ve Efendimiz s.a.v in yoludur. En azılı düşmanı olan Ebu Cehil lanetlisine tebliğ için 100 kere gittiği rivayet edilir. Kur'an da bir çok peygamberin zamanlarındaki firavun ve nemrutlara tebliğ için gittiği malumdur.

O halde bu olası Çeçenistan ziyareti, elbette islamı anlatmak ve müslümanlara destek olmak için fırsat kollamaktan başka bir şey değildir ve özellikle savaş sırasında maddi ve manevi destek verilen Çeçen direnişi kuvvetlendirmek demektir. Bunu başka bir şekilde yorumlamak elbette nakıstır veya kasıtlıdır.

İşin ilmi boyutu böyle iken, siyasi boyutu hakkında zaman müsait olmamıştır veya müslümanlar bunu yanlış anlayabilir gibi bazı bahaneleri konuşmak; eğer halis niyet varsa buna bir şey diyemeyiz. Ama basına akseden şekilde seviyesi düşürülerek açıklama yapmak ta insaf işi değildir.

Aslında bu meselelerin yanlış anlaşılması, arzulanan meşvere meclisinin (hocalara heyetinin) tam olarak kurulup işlerlik kazanmamasından kaynaklanmaktadır. Seneler öncesinden hatırladığımız gibi bir çok meselede Efendi Hazretlerimiz (k.s.) meseleleri halletmek ve görüşmek için sürekli olarak hoca heyetleri oluşturulmasını emir ve tavsiye buyururlardı, ama maalesef evvelki dönemdeki istihareci ve taifesi buna bir türlü imkan tanımamışlardı, şimdi de aynı hal aşağı yukarı devam etmektedir. Bir kaç kişinin sözünün ön planda tutulduğu müddetçe işlerimizde böyle aksaklıkların olması normaldir...

Allahu teala tez zamanda Efendi Hazretlerimizin derdini dert eden sağlam bir hoca heyeti nasip eylesin de cemaatimizi birlik üzere sahili selamete çıkartsın, dostundan ayırmasın... Selam ve hürmetle.....

İRAN'IN İÇ YÜZÜ....İSRAİL DESTEKLİ...

İRAN, BU NE İŞ!!!

İsrail, Yunanistan Üzerinden İran'a Silah Satıyor

İsrail Yunanistan Üzerinden İran'a Silah Satıyor Kitleler nezdinde sürekli düşmanlık pompalayan sözler sarfeden İran ve İsrail yöneticilerinin gerçekte silah alışverişi yaptıkları ortaya çıktı.

 

22 Şubat 2014 Cumartesi 16:30

ABD ile girdikleri sıcak ilişki belge ve bilgilerinin ortaya çıkmasının ardından İran’ın İsrail ilede yakın temas ve alışveriş ilişkisi içerisinde olduğu belirlendi.

İsrail’in Yunanistan’dan İran’a F-4 parçası sattığı bilgisi basına sızdırdı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın satışla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. İsrail basını ise satışın ilk olmadığını vurguladı.

İngiltere'nin Telegraph gazetesi, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın İsrail’in İran’a silah sattığı iddiaları hakkında soruşturma başlattığını yazdı. İsrail’le İran arasında ortaya çıkarılan silah ticaretinin, iki ülke arasındaki düşmanlığın arka planında farklı ve karmaşık bir ilişki kurulduğunu ortaya koydu.

Yunanistan basını, İsrail’in Aralık 2012 ve Nisan 2013 tarihlerinde 2 kez daha İran’a silah sattığını öne sürdü. İsrail’den İran’a gönderilen askeri teçhizatın İsrail’in Binyamina-Givat Ada bölgesindeki bir limandan gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD bilinçli sızdırdı

Yunanistan’da Tassos Karras SA adlı hayali bir şirkete gönderilen silahlara, İran’a doğru yola çıkmadan önce Yunanistan yetkilileri tarafından el konulduğu bildirildi.

Bu arada İsrail’in Yediot Ahranot gazetesinde yer alan bir haberde ise, Binyamina-Givat Ada’dan 10 yıl önce de İran’a silah satışı yapılmak istendiği ancak şüphelilerin yasal işlem yapılmadan serbest bırakıldığı vurgulandı.

Uzmanlar, Amerikan yönetiminin, Batı ile İran arasında kalıcı nükleer anlaşmaya karşı çıkan İsrail’i yavaşlatmak için bu bilgiyi basına sızdırdığını öne sürdü.

NOT: İran'ı bu kadar yükselten avrupa abd ve israildir, bunu anlamak istemeyenler kördür, ama gözleri açıldığında iş işten geçmiş olacak....  KAfirler her ülkeyi bombaladılar perişan ettiler ama İran'a karşı bir kurşun bile atmadılar..... Neden? Çünkü İran onlara lazım, şiilik onlara lazım, işte Suriye'de ehli sünneti öldürenler iranlı lübnanlı şiiler, güya H.z. Hüseyin'in (r.a) intikamını alıyormuş, bu kafa hangi dinde var? Öldürülen kişinin yerine ancak katili öldürülebilir, başkalarının öldürülmesi asla caiz değilken, sen kalk H.z. Hüseyin ve bütün ehli beyti ve ashabın tamamını canından çok seven müslümanları öldür ve buna da cihad de...... İşte felaket burda, ALlahu teala tez zamanda Sultan Selim gibi bir padişah nasip etsin de islam birliğini gerçekleştirsin... Amin....

Sayfa 2 - 414

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.