.

.

E-posta Yazdır PDF

Osman r.a. zamanında ilkler

tahtb_1.jpg
 
Hazret-i Osman radıyallahu anh devrinde ilkler.
Tarihi hulefa ve diğer tarih kitaplarında yazdığına göre:
  *Ailesi le beraber hicret edenlerin ilkidir.
  *Annesinin sağlığında halife olanların ilkidir.
  *Hutbede hasr olanların (konuşmada zorluk çeken halifelerin) ilkidir.   *Halifeliğine biat edildiğinde mimbere çıkıp, belli bir şey eklına gelmeyince "Ey insanlar, ilk biniş zordur. Bu günden sonra çok günler vardır. ben hatip değilim; yaşarsam sizlere icab ettiği gibi hutbeler okurum." deyip inmiştir.
  *Süslü mescid yapan da ilk odur.
  *Tekbir alıp sesini yüksek çıkarmayanların ilki de odur.
 
  *Cuma günü namazdan önce minarelerden ezan okutanların ilki O'dur.
  *Müezzinlere ilk maaş veren O'dur.
  *Bayram namazlarının hutbelerini namazdan sonra yapan ilk O'dur.
  *Zekat vereceklerin zekatlarını kendilerinin vermesine bırakan ilk O'dur.
  *Bir kimseyi emniyet görevlisi yapan ilk Odur.
  *Hazreti Ömer'in başına gelen düşmanın şerri gibi bir şerden sakındığı için mescide maksure/oda yaptırıp içinde namaz kılan ilk O'dur.
  *Kureyş lügatı üzere yedi mushaf yazdırıp birini medinede bıraktırıp, geri kalanlarını altı büyük şehire gönderen, Kureyş lehçesinden başka arap lehçeleri ile okunmaması ile hüküm verip tenbih ettiren, hatta diğer lügatlarla yazılan mushafları toplatıp yaktırdığı için kur'anı toplayan ilk hazreti Osman'dır diye meşhur olmuştur. Fakat Kur'anı ilk toplayan Resülüllah sallallahu aleyhi vesellem ikinci Hazreti Ebubekir, üçüncüsü ise hazreti Osman'dır.
  *Irak taraflarında belirli kimselere ekmek, biçmek ve imar etmek için belirli kimselere birtakım yerleri (hazine arazisini) tahsis eden ilk O'dur.
  *Medine kabristanı olan baki' in etrafını devlet hazinesi için toplana zekatlık develere mera yapmak için korutup etrafını çeviren de O'dur.
  *Ümmeti Muhammed arasında çekişme ve ihtilaf, insanların birbirlerini suçlamaları, ictihad ayrılıklarını hataya nisbet edip hatalı olmakla itham etmeleri ilk O'nun zamanında ortaya çıktı.
  *Medine'de ortaya çıkan çirkin işlerden ilki güvercinle oynamaktı. Fetihlerin çokluğu ile halk zenginleşip, nice kimseler güvercin besleyip, uçurmaya başladıklarında O'nun halifeliğinin sekizinci yılı idi. Hazreti Osman onlara engel olmak için adamlar tayin edip kuşları salıp kümesleri yıktırdı.
  *Suyutî'nin beyanına göre Ümmet-i Muhammed içinde ilk zulüm "yoldan çekil" demek olup bu da ilk O'nun zamanında ortaya çıkmıştır.
  *Namazda bir rekatta kur'anın tamamını hatmeden ilk kişi hazreti Osman zinnureyn'dir.
  *Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yüzüğünün nakşı " yaratıp, düzene koyana inandım" yazısı idi.
  *Hazreti Osman radıyallahu anh ehli İslamın çoğalıp mescid-i Nebeviye sığmamadıklarından dolayı enini ve boyunu 80*75 mt. büyütüp, catısını sac ağacından duvarlarını nakışlı taşlarla ve mermer direklerle yaptırdı.
    *O'nun zamanında müslümanların kumandanı hazreti Muaviye idi İstanbul yakınlarına kadar gelinip muharebe edildi. Kıbrıs adasına sefer düzenlenip vergiye bağlandı.

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.