.

.

E-posta Yazdır PDF

HAZRETİ MUAVİYE’NİN R.A. BÜYÜK HİZMETİ

TARİHİN ŞEHADETİ İLE…..

 

Muaviye r.a., vaktinde Efendimiz s.a.v in vahiy katipliği yapmıştır.

Kızkardeşi Ümmi Habibe r.anha validemiz, Efendimiz s.a.v ile evlenmiş ve böylece ümmetin annesi olmakla şereflenmiştir. Bu bakımdan Muaviye r.a. bütün ümmetin dayısıdır. Babası Ebu Süfyan’dır. R.a.  yani bunlar ailece Efendimiz s.a.v ile kaynaşmışlar, bir hane gibi olmuşlardır. Bunlar ancak hayırla yâd edilir. Allahu Teala hepsinden razı olsun, şefaatlerine bizleri kavuştursun. Âmîn!

Muaviye r.a. hakkında bir çok müjdeli ve dua içeren hadisi şerif vardır. Bu konuyu daha evvel işlemiştik. Şimdi Hazreti Muaviye’nin r.a. islama yaptığı büyük fetihler ve hizmetlerden birini zikredeceğiz ki, halen daha o hizmetin bütün cihana yayılması ile, islamın bir beldede varlığını anlamaktayız. Yani ezanın yüksekten okunması emrine imtisalen minarelerin yapılması emri.

Abı hayat dergisinin 12. sayısından alıntı yaptığımız kısım aşağıdadır:

 

İlk olarak minare, hicri 58 senesinde ashabı kiramdan Muaviye r.a. ın emriyle, Mısır valisi Mesleme bin Mahled tarafından yapılmıştır. Minareden ilk ezanı Mesleme'nin kardeşi müezzin Serahbil bin Amire okumuştur. (Allah razı olsun.)

 

 

Şimdi iyi düşünelim, bu zatı sevmediğini söyleyen prof. Karaman ve benzerleri, kimin sebeb olduğu bir icraatla, dinini namazını ikame ediyorsunuz?

Kimlerin yaptığı hizmetlerin bereketiyle bu gün din adına bir şeyleri öğrenip yaşaya biliyorsunuz?

Eskilerin kıymetini bilmeyen, onlara dil uzatanlar, Allahu Teala ve diğer mahlukat tarafından lanetlenmektedir. Bu gibi kötü işler ve sözler sebebiyle üzerimize lanet inmekte, bereketsizlik ahlaksızlık imansızlık başını almış gitmiş bir halde işler çığırından çıkmış. Bu bozuk işleri düzeltmekle uğraşacağına zavallı din hırsızı proflar, dinin temeli olan ashabı kirama dil uzatmaktadırlar. Ancak, bunların dillerinin sarkması, Bel’am ibni Bahura’nın heline benziyor…. İbret alsınlar….

 

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.