.

.

E-posta Yazdır PDF

KŞLİSELERİ BELEDİYELER YAPACAKMIŞ........

KİLİSELER SERBEST-YAPIM HIZLANACAK

Büyükşehirlere ilişkin yeni kanunda 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu'na eklemeler gizlenerek yapıldı. TBMM'ye sevk edilen tasarıda mabetlere ilişkin maddeler 'Bazı Kanun' diye tabir edilerek, Yeni Büyükşehir Kanun Tasarısı'nın içine gizlendiği ortaya çıktı. Sözü edilen kanunda mabet kelimesinin altında Cami'nin yanı sıra Kilise ve Havraları da kapsadığı da belirtiliyor.


5216 sayılı Büyükşehir Kanunu'nda yapılan eklemelerde, en dikkat çekeni ise '5216 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendindeki "Gerektiğinde" ibaresinden sonra gelmek üzere " mabetler ile" ibaresi eklenmiştir' maddesi. Eski hali 'Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımınıyapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak' olan maddenin başına böylece 'mabet'lerde eklenmiş oldu.

Belediyeler Kilise ve Havra yapabilecek

Kanuna 'mabet' kelimesinin eklenmesiyle de yetinmeyen siyasi iktidarın yasada bu mabetlerin belediyeler tarafından yapılmasına da olanak sağlıyor. 5393 sayılı kanunun 14'üncü maddesinde yapılan değişiklikte ise '5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı bendin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin birinci cümlesindeki "sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetlerin yapımı, bakımı, onarımınıyapabilir;" ibaresi eklenerek, büyükşehir belediyelerinin Cami'nin yanı sıra Kilise ve Havra yapmalarının önü de açılmış oldu. Kanun da yapılan bir başka değişiklikle de mabetlerin beceri kursları açabileceği yönündeki değişiklik. Yasanın 13'üncü maddesinde ise 5216 sayılı kanunda yapılan değişiklik dikkat çekiyor.

İlgili kanunun 7'inci maddesi için '7'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki "beceri kursları açmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetler ile" ibaresi eklenmiştir' ibaresi eklenerek, mabetlerin kurs açabileceği de kaydediliyor.

Kilise ve havranın suyu da belediyeden

Kanuna mabet kelimesinin eklenmesi ve bu mabetlerin büyükşehir belediyeleri tarafından yapımı ve onarımınıneklenmesinden sonra yasa da dikkat çeken bir başka unsur daha göze çarpıyor. Mabetlerin su ve diğer giderlerinin de büyükşehir belediyeleri tarafından karşılanması da kanuna da yer alıyor. 28'inci maddesinde yer alan 5393 sayılı kanunun 15'inci maddesinde ise mabetlere ücretsiz içme suyu teminin de yolu açıldığı değişiklik şöyle: '5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (r) bendi ve dördüncü fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir: 'Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler'

Misyonerlik faaliyetlerine çanak

Yeni Büyükşehir Yasası'nda yapılan bu eklemelerden sonra ise ülkede tartışma konusu olan Misyonerlik faaliyetlerinin hız kazanacağı belirtiliyor. Mabet kelimesi altında Cami'nin yanı sıra Kilise ve Havra'yı da kapsadığı ve bu şekilde bir değişiklikten sonra ülkede giderek artan misyonerlik faaliyetlerini de tekrar gündeme taşıyacağı kaydediliyor.

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.