.

.

E-posta Yazdır PDF

HANIMLARIN ASLİ VAZİFESİ

Hanımlar! Asli vazifenize dönün

Biliyorum, bu beyanlarımızı marjinal bazı kesimler sindiremeyecek, bundan dolayı da feveran edecekler. Olsun varsın, bizim vazifemiz hakikatları gizlemeksizin duyurmaktır. Yaptığımız budur.

Allah (C.C.) KADIN VE erkekleri farklı özelliklerde ve özelde de farklı vazifelerle görevlendirmiştir. Mesela çocuğu kadın doğurur; rızkını temin etme görevi de erkeğindir. Böyle olunca kadınınvazifesi çocuğunun anası, kocasının da karısı/eşi olmasıdır. Bu vazifeyi ikinci plana atan her kadın helak olmaya mahkum olmuştur.

Bir kadın:

• Evin yerine sokağı;

• Mutfağı yerine büroyu;

• Anneliğin yerine sekreterliği;


• Mahremiyetin yerine teşhiri tercih ediyorsa, böyle bir kadın normal bir hatun değildir. Kişiliğini örtüp, dişiliğini ön plana çıkarmıştır. Fıtratından uzaklaşan kadın erkekleşir. Erkekleşen kadın toplumu helak eder, ediyor da.


Çağımızda kadın;

a- Ya elinden tutanı bulunmadığından;

b- Veya kocasının getirdikleriyle yetinmeyen bir açgözlü olduğu için çalışmaktadır. Bu sınıfa girenler nefislerine tapınanlardır.


Kadınlar konfeksiyonlarda, marketlerde, bilmem ne işyerlerinde çalışmak için değil ana olması için yaratılmışlardır.

Kadın, çalışma hayatına çekilince;

• Tüketim hızlandı;

• Moda yaygınlaştı;

• Tesettürsüzlük çoğaldı;

• Kozmetikler moda oldu;

• Kreşler-yuvalar çoğaldı;

• İslah evlerinin sayısı arttı;

• Hapishaneler her yıl katlanarak çoğaldı;

• Hastaneler, akıl hastaneleri önünde kuyruklar oluştu;

• Eşler arasında iletişimler bozuldu;

• Kadının yapısında bozulmalar devamlı artıyor oldu.

Bu olumsuzluklardan dolayı diyoruz ki:

Yaratan’ın yaptığı vazife taksiminde, vücut teşekkülü ve ruh muhtevası bakımından taşıdığı özellikler sebebiyle, kadına 4 büyük vazife verilmiştir ki, bunlarda kendisiyle kimse rekabet edemez:

1- Hamile olmak;

2- Doğum yapmak;

3- Çocuk emzirmek;

4- Terbiye etmek.


Bu vazifeleri yapmanız için hanımlar dışarıda yıpranmayın. Lütfen asli vazifelerinizin başına dönün.

Mevlüt Özcan / Milli Gazete

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.