.

.

E-posta Yazdır PDF

AHIR ZAMAN HALLERİ (EMRİ BİL MARUFUN TERKİ)

bat.jpgAHIR ZAMAN HALLERİ

(EMRİ BİL MA’RUFUN TERKİ)

İbni Mes’ud radıyellahu anhu şöyle rivayet ederk dedi: “İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki (o zamanda) sünnet bid’at olacak, bid’at sünnet olacak. Maruf münker olacak, münker maruf olacak. Bu durum, dünyalıklarında idareciler ve sultanlara tabi olduklarında vuku bulacak.” (İbni Vudah)

Ebi Bekre radıyellahu anhu şöyle rivayet etti: İşittimki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki o zamanda iyiliği emretmeyecekler, kötülükten nehyetmeyecekler.” (Taberani)

Ravi şöyle demiştir: “Bir zamana ulaşmaktan korkuyorum ki, o vakitte marufu emretmeye ve münkerden nehyetmeye kadir olamam. O zamanda hayır yoktur.”

Enes ibni Malik radıyellahu anhu, şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e soruldu:

Ya Resulellah! Ne zaman marufu emretmek ve münkerden men etmek terk olunacak?

Buyurdu: “Sizden evvelki eski ümmetlerde ortaya çıkan şeyler, sizde de ortaya çıkınca.” 

Dedik ki: Ya Resulellah! Bizden evvelki ümmetlerde ne şey ortaya çıkmıştı?

Buyurdu: “Küçüklerinizde mülk, büyüklerinizde fuhşiyyat, rezillerinizde ilim.”    (İbni Ma’ce)

Şimdi iyi düşünürsek, bütün millet dünya dünya derken, diploma makam peşinde koşar-ken, geçim telaşı ve zevk peşinde dolaşırken, islamın hükümlerini dinin temellerini kim öğrenip millete anlatacak? Uzaydan varlıklar gelip bize tebliğ mi edecekler? Hayır, bu iş bizim vazifemizdir. Bizim yaratılışımız ancak ve ancak Allaha kulluk içindir. Bu vazifeyi yerine getirmek için madden manen destek vermeliyiz, evlatlarımızı ve kendimizi ilim ehli olarak yetiştirmeliyiz ve önce ailemizden başlayarak insanlara dinden bir şeyler anlatmalıyız, aksi halde iş felakete gidiyor…

Siyaset yoluyla islama hizmet edeceğiz diyenleri de gördük. O makamlara geçince artık eski tanıdıklarını tanımaz oldular, eski sözlerini ağızlarına bile almaz oldular. Vazife yine şu garib millete kaldı, fedakar cefakar Allah rızasını talep eden sizlere kaldı…..

 

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.