.

.

E-posta Yazdır PDF

SAFER AYI

hilal.jpg

 

 

 

SAFER AYI HAKKINDA

 

Bazı kardeşler safer ayının uğursuzluğu hakkında soruyorlar.

Konuyu açıklayalım: Araplar safer ayını hürmetli yaparlar, Muharrem ayını helal sayarlardı. İslam gelince bu yaptıklarını red etti, bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem “Saferle uğursuzlanmak yoktur” buyurdu. Bu söz, Malik’ten r.a rivayet edilmiştir.

(Tuhfetul Ahvezi: 6/296)

 

Araplar cahiliyye döneminde safer ayının uğursuz olduğunu itikad ederek onu ertelerdiler, böylece ayların yerlerini değiştirmeye çalışırlardı. Ayeti kerime ile ayların ilk yaratılışta olduğu gibi on iki olduğu açıkça bildirildi ve bunlardan dördünün –Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb- hürmetli olduğu ilan edildi. Safer ayı bunlar içinde yoktur. 

 

Araplar, Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı ile uğursuzlanırlar ve şöyle derlerdi: İnsan bu ayda herhangi bir iş yapsa, mesela evlense, çocuğu doğsa, sefere çıksa, o iş muvaffak olmaz. Bu sözleri batıldır, zira ayların işler üzerinde bir tesiri yoktur. Bunlara karşı bazıları da safer ayını –safer-ul hayr- diye isimlendirmişlerdir. Bu da doğru değildir, yani bu isimlen dirmenin de safer için hayırlı olmakta tesiri yoktur. Bid’atın, bid’at ile tedavisi olmaz.

(Riyazussalihin şerhi: 1/1985)

 

Diğer bazı rivayetlerde de –safer- lafzının yılan veya kurtcuk gibi bir şey olup hayvanların karnında etkili olan bir hastalığa sebeb olduğunu ve bu hastalığın insanlara da bulaştığını itikad ettikleri şeklindedir. İslam bu yanlış anlayışı da red ederek hastalığın direk olarak başkasına geçmediğini, ölümlerin ecelle olduğunu ifade etti.

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.