.

.

E-posta Yazdır PDF

Şaka ve Latifelerde Ölçü

ebru_sanat2.jpg

 

 

Ebû Hureyre radıyellahu anh'dan: Dediler ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Sen bize şaka yapı­yorsun." Şöyle buyurdu:

"Ben (şaka bile olsa) ancak doğruyu söylerim." Tirmizî

*** * ***

Enes radiyallahu anh'dan:

Bir kadın Peygamber Sallallahü aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dedi:

'Bizi bir deveye bindir!'

'Sizi devenin yavrusuna bindireyim' bu­yurdu.

'Biz devenin yavrusunu ne yapalım? (ona binilmez ki)?'

'(Her deve yavrudur yani) onu başka bir deve doğurmuştur?' buyurdu."

Ebû Dâvud ve Tirmizî

*** * ***

Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber Sallallahü aleyhi ve sellem:

'Ey iki kulaklı!' diye hitap ederek ona şaka yaptı." Ebû Dâvud, Tirmizî

*** * ***

Ümmü Seleme radıyellahu anhâ'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden bir sene önce, Ebû Bekr, berabe­rinde, Bedir savaşına katılan, Nuaymân ile Suveybit bin Harmele ile birlikte Busra'ya ti­carete çıktı. Azık Nuaymân'daydi. Suveybit şakacı bir adamdı. Nuaymân'a dedi ki: 'Hay­di bana biraz yiyecek ver!' 'Ebû Bekr gelsin de öyle' diye cevap verdi. Bunun üzerine, 'Ben seni mutlaka kızdıracağım' dedi. Ni­hayet bir kavme uğradılar; onlara dedi ki: "Benim bir kölem vardır; satın almak ister misiniz?"

'Evet' dediler.

'Amma o dili olan (fuzuli konuşan) bir köledir, kendisi hür olduğunu iddia edecektir. O size bunu söylediği zaman, onu bırakırsınız. Böyle bir du­rumda köleme bir şey yapmayın.'

'Hayır, onu senden satın alacağız' dediler ve on güzel deve karşılığında ondan onu satın aldılar. Hemen gelip onun boynuna bir sarık ya da ip taktılar.

Bunun üzerine Nuaymân şöyle dedi: 'Bu adam sizinle alay ediyor. Ben hürüm, köle de­ğilim. '

'Bundan bizim haberimiz var' dediler ve ısrarla onu alıp götürdüler.

Ebû Bekr gelince, durumu ona bildirdiler. Hemen onların ardından koşup develerini ge­ri verdiler, Nuaymân'ı da onların elinden alıp kurtardılar.

Sonra Peygamber Sallallahü aleyhi ve sellem'e geldiklerinde bu olayı anlattılar. Pey­gamber Sallallahü aleyhi ve sellem güldü. As­habı da tam bir yıl bunu konu edinip güldü­ler." İbn Mâce

*** * ***

Useyd bin Hudayr radıyellahu anh'dan:

"Ensâr'dan bir adamın güldürme yeteneği vardı. Konuştuğu zaman insanları güldürür­dü. Peygamber Sallallahü aleyhi ve sellem bir defasında onun böğrüne elindeki çubukla vur­muştu. Adam bunun üzerine şöyle dedi: 'Ey Allah'ın Resulü! Senden kısas hakkımı alma­ma müsade et!'

'Buyur, o hakkını al!' dedi.

"Ancak o zaman benim böğrüm açıktı, se­nin böğrün ise şimdi gömlekle kapalıdır' de­yince Allah Resulü Sallallahü aleyhi ve sellem gömleğini çıkardı. Onu hemen kucaklayıp böğrünü öpmeye başladı ve: 'Benim maksa­dını zaten bu idi ey Allah'ın Resulü!' dedi." Ebû Dâvud

*** * ***

Abdullah bin Sâib bin Yezîd, baba­sından, o da dedesinden: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Ne ciddi ve ne de şaka olarak biriniz mümin kardeşinin malını almasın!"

İbn Ebû Leylâ radıyellahu anh'dan: "Bize Muhammed Sallallahü aleyhi ve sellem'in ashabı anlattı. Onunla beraber yürür­lerken adamlarından biri kalkıp uyumakla olan birinin ipini aniden almak istedi. Adam uyanıp korktu. Bunun üzerine Peygamber Sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 'Bir Müslüman’ın diğer Müslümanı korkutması he­lâl olmaz'." Ebû Dâvud

Cem’ul Fevaid

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.