.

.

E-posta Yazdır PDF

Edeb

gll.jpg
 
Ey insanoğlu! Allah’ı sevmek Allah’a gitmek istiyorsan maddi ve mânevi her işinde edeb ile gir,irfan ile çıkmaya çalış  
- Beni Rabbim edeblendirdi. Ve edebimi ne güzel eyledi.
- Âdemoğlunun edebden nasibi yoksa insan değildir.
- Edeble süslenmeyen akıl silâhsız kahramandır.
- Edeb: Aklın dıştan görünüşüdür.
- Edeb: Eline diline ve beline sahip olmaktır.
- Edeblerin anası az konuşmaktır.
- Edeb olmadıkça asalet düzelmez.
- Edeb şeytanı öldüren bir silahtır.
- Edeb en hayırlı sanattır. Hakk’a giden yolun azığıdır.
- Edeb olgunlaşmanın ilk şartıdır.
- Edebi terk eden ârif değildir.
- Edebden mahrum olanlar Hak dergâhından kovulurlar. 
- Edebi olmayanın güvenilir ilmi yoktur. 
- Hakikat’ten maksat ancak edebdir.
- Hakiki edeb nefsi terketmektir.
- Ayıplarınızı edeble örtünüz.
- Hakiki güzellik ilim ve edeb güzelliğidir.
- İnsanın ziyneti edebin tamam olmasıdır.
- Evlâdına edeb öğretmeyen düşmanlarını sevindirir.
- Ruhen yükselmek ancak edeble mümkündür.
- Akıllı, edebi edebsizden öğrenir.
- İlim şerefi ve edeble Âdem, melekten üstün oldu.
- Şeytan Allah’ın huzurundan edebi terkettiği için kovulmuştur.
- Edeb dışı hareketler feyzi keser. Ve sahibini sultanın gönlünden uzaklaştırır.
- Sohbet bir cesettir. Edeb ise o cesedin ruhudur.
- İmanın hakikatine ermek için yakîn bilgi; yakîn için ihlâslı amel; ihlâslı amel için farzları edâ; farzları eda için sünneti tatbik; sünneti tatbik etmek için de edebi korumak lâzımdır.
- Edeb; insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.
 
- Her şey çoğaldıkça ucuzlar. Fakat edeb çoğaldıkça değeri artar.
 
- Edeb kendisinden yükseğini çok görmemek kendisinden aşağısını da hor görmemektir.
 
- Üstadının edebi ile edeblenmeyen sünnet ve hadisle edeblenemez. Sünnet ve hadisle edeblenemeyen de âyet ve Kur’an’la edeblenemez.
 
- Edeb güzelliği kişiyi nesebe muhtaç etmez.
 
- Edeb insanı utanılacak şeylerden koruyan melektir.
 
- Edeb Rasûlullah’ın sünnetine uygun hareket etmektir.
 
- Edebden daha üstün şeref yoktur.
 
- Edeb kaidelerinin en alt derecesi bir kimsenin cehaletini sezdiği yerde durup onu gidermesidir.
 
- İlim elde etmek isteyen edebli olsun.
 
- İyi amel sahibi olmak isteyen edebli bir şekilde ilim sahibi olmaya baksın.
 
- Muhabbet ehli sevgi işinde iyi niyete sahip oldukça edebleri artmaya başlar.
 
- Edeb nefsi gerektiği şekilde terbiye etmek ve güzel ahlâk ile süslemektir.
 
- Edeb insanın mutlak bir fazilet kaynağıdır.
 
- Cennet’teki makamlara amel ve edeble ulaşılır.
 
- Edebin dostları: Hayâ Samimiyet Teslimiyet Muhabbet Niyet İtaat Gayret Sohbet ve Hizmettir.
 
 
Yarabbim beni ve bütün sevdiklerimi efendimizin en iyi dostu Hz. Osman’ın edebiyle edeplendir. Bütün kardeşlerimize hayâlıların en hayâlısı Hz.Osman’ın hürmetine hayırlı rızıklar ver. Amin...
 
 
SELAM VE DUA İLE..

 

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.