.

.

E-posta Yazdır PDF

Zemzem'in Faydaları

zemzemsuyu.jpg
 
ZEMZEM
    Hz. İbrahim (a.s.), Cenab-ı Hakkın emri üzerine hanımı Hacer validemizi ve henüz süt emmekte olan oğlu Hz. İsmail'i bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yere bıraktı. O tarihte Mekke'de hiçbir insan yaşamıyordu. İçecek su da yoktu. Hz. İbrahim, hanımı ve oğlu için biraz hurma ve bir miktar da su bırakarak oradan ayrıldı. Yiyecek ve içeceğin bulunmadığı bu ıssız yerde kalmak Hz. Hacer'e çok zor geldi. Ancak, kendilerini oraya bırakmasını Hz. İbrahim'e Cenab-ı Hak emrettiğine göre düşünmek yersizdi. Çünkü rızkı veren Allah elbette kendilerinin durumunu da görüyordu.
  
Bir müddet sonra Hz. İbrahim'in bıraktığı su bitti. Hz. İsmail ağlamaya, su istemeye başladı. Annesi ne yapacağını şaşırdı. Süt yok ki emzirsin, su yok ki içirsin. Hz. İsmail'in ağlamalarına daha fazla dayanamadı. Safa Tepesine çıktı. Birini görebilmek ümidiyle sağa sola baktı. Kimseyi göremeyince de Safa ile Merve arasında koşmaya başladı. Yedinci defa Merve'ye çıktığında bir ses işitti. Zemzem Kuyusunun yanında Hz. Cebrail'i gördü. Cebrail (a.s.) kanadıyla (bir rivayette ayağıyla) yeri kazıyordu. Nihayet su göründü. Hz. Hacer buna çok sevindi. Suyun aktığını görünce, “Dur, dur” manasında “Zem zem” dedi ve su akmasın diye önünü kesti, havuz gibi yaptı. Bu arada Cebrail (a.s.), Hacer'e hitaben: “Sakın, ‘Helak oluruz, zarara uğrarız diye korkmayın. İşte şurası Beytullah'ın/Kâbe’nin yeridir. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki, Cenab-ı Hak o işin ehlini zayi etmez” dedi.
    İşte, Zemzem Kuyusunun ortaya çıkması bu şekilde oldu. Peygamberimiz sav. bir hadis-lerinde bu hakikati şöyle beyan buyurur: “Allah, İsmail'in annesi Hacer'e rahmet etsin. O, Zemzem'i kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı; muhakkak Zemzem akar, bir ırmak olurdu.”
    Zemzem, çok mübarek ve gıdalı bir sudur. Hz. Hacer ve Hz. İsmail, uzun müddet yemek yemeden bu suyla idare ettiler. Bir hadiste Peygamber Efendimiz Zemzem'in bu hususiyetine işaret ederek: “Zemzem ne niyetle içilirse ona şifa olacağı” buyurmuştur. Zem-zemin bir özelliği de diğer suların aksine ayakta içilmesidir. İbni Abbas'tan (r.a.) gelen bir rivayette, Peygamberimizin, Zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir. İbni Abbas şöyle der: “Ben Resulullah’a s.a.v. Zemzem ikram ettim, ayakta içti.”
 
- Zemzem Cennet pınarlarındandır.
- Cenab-ı Hakkın İbrahim (a.s.)´a ikram ettiği bir nimettir.
- Harem-i Şerif´deki Ayat-ı Beyyinat´tandır.
- Hacıların müşahede ettikleri en büyük nimet ve menfaatlerdendir.
- Yeryüzündeki en hayırlı sudur.
- Cibril-i Emin vasıtasıyla zuhur etmiştir.
- Yeryüzünde en mukaddes topraktan kaynayan sudur.
- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)´in kalbi şerifinin defalarca yıkandığı sudur.
- Rasûlullah Efendimizin mübarek tükürüğü ile bereketlenen sudur.
- Açları doyuran sudur.
- Dünya devam ettiği müddetçe bu vasfı devam edecektir.
- Her derde devadır.
- Hususiyle humma (sıtma)'ya şifadır.
- Baş ağrısını giderir.
- Gözün görmesini ziyadeleştirir.
- Ne niyetle içilirse ona devadır.
-Ondan içmek günahlara keffarettir.
- Kaburgalarını gerdirinceye kadar içmek iman alameti ve nifaktan kurtulmaktır.
- Misafirlere ikram edilecek en güzel hediyedir.
- Mekke'yi Mükerreme´den diğer beldelere taşınması sünnettir.
- İçilmesi sünnettir.
- Onunla abdest almak sünnettir.
- Küçük çocukların ağzına vermek sünnettir.
- Ne kadar içilir ve ne kadar taşınırsa taşınsın bitmez.
- Bedene kuvvet verir.

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.