.

.

E-posta Yazdır PDF

Komşu Hakkı

 HADİS-İ ŞERİFLERLE KOMŞU HAKKI

balk.jpg

 

İbni Ömer radıyellahü anh’dan rivayet edildiğine göre, şöyle dedi: Rasülüllah Sallallahü Aleyhi ve Sellem:

“Cibril, bana komşuyu tavsiye edip duruyordu. Öyle ki, onu mi­rasçı kılacak zannettim.” diye buyurdu.

Mikdad İbni'l-Esved radıyellahü anh‘dan işitildiğine göre şöyle demiştir:

“Rasülüllah Sallallahü Aleyhi ve Sellem ashabına zinadan sordu. Ashab:

— Haramdır, Allah ve peygamberi onu haram kılmıştır, de­diler. Peygamber şöyle buyurdu:

— İnsanın, komşusunun karısı ile zina et­mesi, on kadınla zina etmesinden daha ağır günahtır. Yine ashaba hırsızlıktan sordular. Ashab:

— Haramdır, onu Azîz ve Yüce olan Allah ile onun peygamberi ha­ram kılmıştır, dediler.

Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu:

— Komşusunun evinden çalması on ev halkından çalmasından, üzerine daha ağır günahtır. (Buharl: Kitabu'l-Edeb)

Hazreti   Âişe'den (Radıyellahü anha)    rivayet   edildiğine   göre şöyle demiştir :

— ya Resûlallah, dedim. Benim iki komşum var. Bunlardan hangi­sine hediye edeyim?

— Sana kapısı en yakın olana, buyurdular. (Buharl: Kitabu'l-Edeb)

Rivayet edildiğine göre, Hasan Basrî 'ye kom­şuluğun hududundan sorulmuş. O da:

— Ön tarafından kırk ev, arka tarafından kırk ev, sağ tarafından kırk ev ve sol tarafından kırk evdir. dedi

İbni   Ömer 'den   (Radıyellahu anh) :

— Gerçekten üzerimize bir zaman geldi ki, hiç kimseye altını ve gümüşü, Müslüman kardeşinden daha sevgili olmadı. Şimdiki halde ise, altın ve gümüş her birimize müslüman kardeşinden daha sevgilidir.

Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in şöyle dediğini işittim:

— Kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki, şöyle der: “Ya Rab! Bu, yüzüme kapısını kapatarak, iyiliğini esirgemiştir.”

İbni Abbas radıyellahü anh’dan işitildiğine göre, İbni Zübeyr’e haber vererek şöyle demiştir:

Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum:

— Komşusu aç olup da karnını doyuran kimse, gerçek mümin değildir.

Ebû Zer'den radıyellahü anh:

— Dostum (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bana üç şeyi tavsiye etti:

1— Civar azaları (organları) kesilmiş bir köle dahi olsa (başındaki müslüman idareciye meşru hususlarda) itaat edip, onu dinle.

2— Et pişirdiğin zaman suyunu çoğalt, sonra komşularından ev sa­hiplerine bak da, onlara iyilik olarak kadar (bir miktar) ver.

3— Namazı vaktinde kıl. (Sen namazı kıldıktan sonra) imamı nama­zı kılmış bulursan, zaten sen farz namazını kılmış bulunursun. İmam kıl­mamış ise (ona uyarsın da, ikinci defa kıldığın) bu namaz nafile olur.

Abdullah İbni Amr, Rasülüllah Sallallahü Aleyhi ve Sellem'den rivayet ettiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle dedi:

— Allah Teâlâ katında, arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en ha­yırlı olanıdır. Komşuların da en hayırlısı, komşusuna en hayırlı olanla­rıdır.

Nafi' İbni Abdi l-Hâris Radıyellahu anh, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem’den rivayet ettiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle dedi:

— Geniş ev, dürüst komşu ve rahat binek, müslüman kişinin saadetindendir.

Ebû Hüreyre'den (Radıyellahu anh rivayet edildiğine göre şöy­le demiştir:

— Peygamber Sallallahü Aleyhi ve SelIem’in dualarından biri şöyle idi:

— Allah'ım! Devamlı ikâmet edilen yerde kötü komşudan sana sı­ğınırım. Çünkü muvakkat yerdeki komşu değişir.

Ebû Musa'dan rivayet edildiğine göre, Rasülüllah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

— İnsan, komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz.

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.