.

.

E-posta Yazdır PDF

Receb-i Şerif

 

RECEB-İ ŞERİF

Rahmet ve mağfiret mevsimi olan üç aylara girdik elhamdülillah, rabbim bu kıymetli zaman dilimini iyi değerlendirmeyi cümlemize nasib eylesin. Bu kıymetli zaman dilimleri rabbimizin razı olduğu güzel işleri yapmaya son derece müsait zamanlardır. Bu ayların ilki olan mübarek Recep ayı hadisi şerifte de beyan edildiği gibi hazreti Allahın ayıdır. İbadet itaat, kuran, zikir ve ilim ayıdır.

Abbad ibnu Hanif anlatıyor: Said İbnu Cübeyr Radıyellahü Anh'a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi.

İbnu Abbas Radıyallahu Anhüma'yı dinledim, şöyle demişti:

- Resülüllah Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik. (Buhari, Savm; Müslim, Sıyam 179,1157;Ebu Davud, Savm 55, 2430)

Bu hadisi şeriften anlaşıldığı üzere Recep ayında oruç tutmak pek faziletlidir. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bu ayda oruç tutmuştur. Bazı yıllarda tamamına yakınını oruçlu geçirmiş, bazı yıllarda da az bir kısmını oruçlu geçirmiştir.

Rasülüllah Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in Recep ayı ve Recep ayında tutulacak oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

-Recep Allah'ın ayıdır; Şaban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır". Recep ayının niçin Allah'ın ayı olduğu sorulduğunda:

-"Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allah-ü Teâlâ, Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah-ü Teâlâ bu ayda, peygamberlerini düşmanlarından korumuştur. Bir kimse, recep ayını oruçlu geçirirse, Allah-ü Teala üç şeyi onun için gerekli kılar. Şöyle ki:

-Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.

-Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.

-Büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.

Resuhullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sorarlar:

-Ya Resülellah Recep ayının tümünü oruçlu geçirmeye gücüm yetmez.

- O halde, ilkinden bir gün, ortasından bir gün, sonundan da bir gün tutarsın. Böyle ettiğinde ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun. Zira yapılan iyilikler on misli sevap getirir". (Gunyetüt Talibin)

Ashab'tan Mucibetü'l-Bahiliyle Radıyallahu Anh'dan: babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'e geldi ve gitti. Bir sene sonra kılık ve kıyafeti değişmiş olduğu halde peygamberimizin yanına geldi ve:

-Ya Resulallah ! beni tamdınız mı? dedi. Rasülüllah Sallallahü Aleyhi ve Sellem:

- Sen kimsin? Diye sordu:

- Geçen sene huzurunuza gelen Bahili'yim, dedi.

- Neden bu kadar değiştin? Hâlbuki kılık kıyafetin düzgündü, dedi.

- Ya Rasülüllah! Senden ayrıldığım günden beri yemek yemedim; yalnız geceleri yedim. Cevabını verdi. Bunun üzerine Rasülüllah Sallallahü Aleyhi ve Selem:

- Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayında (Ramazan) tamamıyla, diğer ayların her birinden birer gün oruç tut, buyurdu.

- Ya Resulullah, günün sayısını artır. Zira bundan fazla tutmağa gücüm yeter, dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

-O halde her aydan ikişer gün oruç tut, dedi.

- Daha arttır ya Rasülüllah, dedi.

-Her aydan üç gün, dedi.

-Daha artır ya Rasülüllah, deyince,

-Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylarında üçer gün oruç tut, kalan günlerde iftar et. Emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağıyla işaret etti. Onları yumdu sonra bıraktı. (Riyazüs-Salihin)

Recep Ayı Namazı

Recep ayı içinde otuz rekât namaz kılınır. Bu otuz rekâtın on rekâtı Recep ayının ilk on günü içinde kılınır. İkinci on rekâtı da ikinci on günü içinde kılınır. Üçüncü on rekâtı da üçüncü on günü içinde kılınır. Her rekâtta Fatiha okunduktan sonra üç kere ihlâs suresi okunur, ihlâsı okuduktan sonra da üç kere de Kâfirun suresi okunur. Bütün rekâtlar bu şekilde okunarak tamamlanır. Bu namazın kılınma zamanı nafile namazların kılınacağı vakitlerdir. Belli bir vakti yoktur. (Gunyett Talibin, Abdulkadir Geylani)

 

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.