.

.

E-posta Yazdır PDF

RIZKIN BOLLAŞMASI VEYA KISILMASI

rzk.jpgRIZKIN BOLLAŞMA SEBEBİ

Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden onlara indirileni (Kur'an'ı) doğru dürüst uygulasalardı, şüphesiz hem üstlerinden, hem de ayaklarının altından yerlerdi (yeraltı ve yerüstü servetlerinden istifade ede rek refah içinde yaşarlardı). Onlardan aşırılığa kaçma yan (iktisatlı, mutedil) bir zümre vardır; fakat çoğunun yaptıkları ne kötüdür! (Maide Suresi 66)

Şayet onlar kendilerine indirilen Tevrat ve İncil’deki hükümlerle amel etseydiler, sonra indirilen Kur’anı tatbik etseydiler, elbette bol bol rızıklanırlardı. Bu üç kitabın hükümlerinin aynı anda tatbiki manasında değildir, ancak bü üç kitab ve diğer ilahi sahifelerin hepsindeki ana hususlar ve itikadi hükümler aynıdır birbirleriyle ittifaklıdır, aralarında ihtilaf yoktur. Ancak hükümlerin tatbikinde zamanlarındaki değişiklikler o dönemle kayıtlı kalmıştır. Yeni kitab gelince eskisinin hükmü kalkmıştır.

Elbette Allahu teala gökten yağmur damlalarını indirir, onunla yerde taneler ve bitkileri bittirirdi. Meyveleri çıkartırdı.

Yerden olan bereket, yerin bittirdiği mahsulün, diğer yenilen şeylerin bolluğu manasındadır.

Katade şöyle der: Bu durumda, gök bereketini, yer nebatını onlara verirdi.

Südiyy: Şayet kendilerine indirilenle amel etseydiler, demiştir.

Mücahid: Tevrat’ın ikamesi; onunla amel etmektir. Rablerinden kendilerine indirilen; Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve O’na indirilen Kur’andır.

Üstlerinden yemeleri; Onlara yağmurun gönderilmesidir. Ayaklarının altından; Onların ihtiyacı olan rızkın topraktan bittirilmesidir.

İbni Abbas ra: Gökten indirilen rızıktan yerlerdi.

Bazıları derki: Bu ayetin manası, rızkın bolluğudur.

Cin Suresi: 16: Şayet doğru yolda gitselerdi, onlara bol bol su içirirdik.”

Hak yol üzere istikametli olurlarsa ve iman ederlerse, elbette üzerlerine bolluk verirdik.

Bunun zıttında: “Her kim Rabbisinin zikrinden yüz çevirirse, onu zor bir azaba sokar…”

Yani şu Kur’andan yüz çevirirse, onu dinlemekten yüz çevirirse, onunla amel etmezse, Allahu teala onu şiddetli / meşakkatli azaba düçar eder. Bu, kendinde hiç rahat olmayan şiddetli azabtır.

Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden onlara indirileni (Kur'an'ı) … (Maide Suresi 66)

Bu ayetin tefsirinde İbi Kesir şöyle der: Ellerinde peygamberlerinden kalan kitapları ile, olduğu gibi, değiştirmeden bozmadan amel etselerdi, elbette bu durum onları, Hakka ittibaya ve gereği ile amel etmeye götürürdü. Zira kitabları kesin olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e tabi olmayı ve O’nu tasdik etmeyi açıklamaktadır.

Mukatil derki, Cin Suresi: 16: “Şayet doğru yolda gitselerdi, onlara bol bol su içirirdik.” Bu ayet,  senelerce yağmuru men edilen Kureyş kafirleri hakkında inmiştir. Denildiki yedi sene yağmurları kesildi.

Hazreti Ömer r.a. bu ayet hakkında: “Nerde su bulunursa orda mal bulunur, mal nerde olursa orda fitne olur.” Demiştir.

Büyüklerden bir topluluk ta buna benzer olarak şöyle demişlerdir: Vallahi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabı, söz dinlerlerdi, itaat ederlerdi, onlara Kisra’nın, Mukavkıs’ın, Kayser’in ve Necaşi’nin hazineleri feth edildi, onlarla fitnelendiler ve imamlarına karşı dikildiler ve ölümüne sebeb oldular. Yani halife Osman r.a.

Razi Tefsirinde şöyle der: Bilki Yahudiler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i yalanlamakta ısrar edince, onlara şiddet ve kıtlık isabet etti. Öyleki şonunda şöyle dediler: “Allahın eli bağlıdır.”  Allahu teala onlara bildirdiki, şu küfrü terk ederlerse, bolluk ve genişlik haline dönüşeceklerdir.

« إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه »

“Kişi elbette kendine isabet eden günahı sebebiyle rızıktan mahrum edilir.”

Demekki kişiye isabet eden sıkıntı ve meşakkatler, suçlarının uğursuzluğundandır, yoksa Feyyaz olan mevlamızın feyzi akıtmasındaki noksanlıktan değildir.

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.