.

.

E-posta Yazdır PDF

Kudsi Hadisler - 3

yol_manzarasi.jpgBÜTÜN KULLARIMI HANİFLER OLARAK YARATTIM

13- Iyaz ibni Hammar el Mücaşii radıyellahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, bir gün hutbede şöyle buyurduğunu rivayet etti: Dikkat ediniz! Rabbim bana, bilmediğiniz şeyden bu günümde bana bildirdiğini, size bildirmemi emretti.

(Allahu teâlâ buyurdu) :Hangi kula mal ihsan etmişsem,  

o helaldir. Muhakkak kullarımın hepsini hanifler olarak yarattım. Şeytan onlara geldi, onları dinlerinden cahil bıraktı, helal ettiğim şeyleri onlara haram etti, hakkında delil indirmediğim şeyi bana ortak koşmalarını onlara emretti.

Allahu teâlâ, yer ehline nazar etti, arabına acemine buuz etti, ancak ehli kitabtan kalanı hariç; buyurdu: muhakkak seni imtihan etmek için ve seninle imtihan edilmek için gönderdim.

Üzerine bir kitab indirdim ki, su onu yıkayamaz, uyurken ve ayık iken onu okursun.

Muhakkak Allahu teâlâ bana, Kureyşi yakmamı emretti, ben dedim: Rabbi! Başımı yardıkları zaman, onu yufka haline getirirler.

Allahu teâlâ buyurdu: Seni çıkarttıkları gibi onları (ordan) çıkart, onlarla savaşırsan bizde savaşırız, infak edersen üzerine infak ederiz. Ordu gönderirsen, beş mislini göndeririz. Sana itaat edenlerle birlikte asi olanlarla savaş.

Buyurdu: Cennet ehli üç kısımdır.

Adaletli sultan, muvaffak kılınmış ve tasadduk edici.

Merhametli, her bir yakınına ve müslümana karşı yumuşak kalbli.

Kalabalık aile sahibi iffetli kişi.

Buyurdu: Cehennem ehli beş kişidir.

Zayıf kimse ki,   

Hain kişi ki,

Sabah akşam senin ehlin ve malında sana hile yapan.

Cimri veya yalancı yı zikretti.

Fahiş  ahlakı kötü kimse.

Ebu Ğassân, hadisinde “İnfak et, yakında sana infak edilecek” kısmını zikretmedi. 

                                                                    (Müslim cilt 10, sahf: 314)

14- Said’ten, o da Kadade’den şu isnadla rivayet etti, hadisinde şu kısmı zikretmedi: “Her mal ki onu kula ihsan ettim, helaldır.”

15- Iyaz ibni Hammar’dan (r.a.) rivayetle şöyle demiştir: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda iken ayağa kalkıp bize hitab etti ve buyurdu: “Muhakkak Rabbim bana emretti,,,” diyerek hadisi şerifi, Katade’nin rivayetine göre nakletti; orda şu ziyadeliği getirdi:

“Allahu teâlâ bana tevazu etmenizi emretti, hatta hiç biri başkasına karşı öğünmesin. Hiç kimse diğerine karşı azgınlık yapmasın.”

Hadisinde şunu dedi: Onlar içinizde tabilerdir, ehli ve malı yoktur.

Dedim ki, Ey Eba Abdullah! Bu olacak mı?

Dedi ki: Evet, Allaha yemin olsun ki, onları cahiliyyede idrak etmiştim.

İTİKADIN DÜZELTİLMESİ

16- Ebu Hureyre’den (radıyellahu anhu)  rivayetle şöyle demiştir; Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allahu teâlâ buyurdu: Âdemoğlu bana eziyet ediyor, zamana –dehr- söver, halbuki ben –dehr- im, işler elimdedir, geceyi ve gündüzü değiştiririm. (Biri gider, diğeri gelir.)

                                                                    (Buhari, cilt 8, sahf: 41)

17- Ebu Hureyre’den (radıyellahu anhu)  rivayetle şöyle demiştir; Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allahu teâlâ buyurdu: Âdemoğlu dehr’e söver, halbuki ben dehr’im. Gece gündüz benim elimdedir.                                                                                                                             (Buhari)

 

18-  Âdemoğlu bana eziyyet eder ve der: Ey zamanın ziyanı/iflası.

Muhakkak ben dehr’im, gecesini gündüzünü değiştiririm.

 

ADEMOĞLUNUN BENİ YALANLAMASI

19- Ebu Hureyre’den (radıyellahu anhu)  rivayetle şöyle demiştir; Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allahu teâlâ buyurdu:

Âdemoğlu beni tekzib etti, bu ona layık değildir. Bana sövdü, bu onun için doğru değildir. Beni tekzib etmesi, şu sözüdür: ‘Beni yarattığı gibi tekrar diriltmeyecek.’ Halbuki halkı ilk yaratmak, tekrar diriltmekten daha kolay değildir.

Bana sövmesi, şu sözüdür: Allah çocuk edindi.Ben bir ve samed olanım. Doğmadım doğurmadım. Hiç bir şey bana denk değildir.

                                                                       (Buhari cilt 6, sahf: 160)

20- Buharinin diğer bir rivayetinde: Beni yalanlaması şöyle deme-sidir: Ben, onu ilk yarattığım gibi diriltemeyecekmişim.

Bana sövmesi, şöyle demesidir: Allah çocuk edindi. Ben samed’im, doğmadım, doğrulmadım, hiç kimse bana denk değildir.

21- Ebu Hureyre’den (radıyellahu anhu)  rivayetle şöyle demiştir; Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allahu teâlâ buyurdu:

Âdemoğlu beni yalanladı, beni yalanlaması onun için uygun değildir.  Âdemoğlu bana sövdü, bana sövmesi onun için uygun değildir.

Beni tekzib etmesi şu sözüdür: Benim, onu ilk yarattığım gibi tekrar iade edemeyeceğim. (Sözü.) Halbuki halkın sonu, bana ilkinden daha zor değil.

Beni sövmesi, şu sözüdür: Allah çocuk edindi. Ben bir olan ve samed olan Allahım. Doğmadım, doğrulmadım,  benim için hiçbir şey denk değildir.

                                                                        (Nesei cilt 4, sahf: 112)

22- Zeyd ibni Halid el Cühenî’den (radıyellahu anhu) der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Hudeybiye’de sabah namazı-nı gece yağmurun peşinden kıldırdı, namazını bitirince sallallahu aleyhi ve sellem insanlara döndü ve onlara buyurdu: Rabbinizin ne söylediğini biliyormusunuz? Dediler ki: Allah ve Resulü en iyisini bilir.

Buyurdu: Kullarımdan bana iman ederek sabahlayan var, kafir olarak sabahlayan var. Allahın fazlı ve rahmeti ile yağmur yağdırılıdık diyen, bana iman etmiştir, yıldızı inkar etmiştir. Amma şu ve şu yıldızla yağdırıldık diyen, işte bani inkar eden, yıldıza iman edendir.

                                                                    (Buhari, istiska babı)   

23- Zeyd ibni Halid el Cühenî’den (radıyellahu anhu) şöyle rivayet edildi: sallallahu aleyhi ve sellem e yağmur yağdırıldı. Buyurdu ki, Allahu teâlâ buyurdu: Kullarımdan bazısı iman ederek ve bazısı da küfrederek sabahladı. 

24- İmam Malik rahımehullah, Muvatta’ kitabında Zeyd ibin Cüheni’den, Buharinin lafzı gibi lafızlarla bu hadisi şerifi rivayet etmiştir.

25- Ebu Hureyre’den (radıyellahu anhu) şöyle dediği rivayet edildi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Allahu azze ve celle buyurdu: Kullarıma hangi nimeti ihsan ettiysem, ancak onlardan bir fırka o nimetleri inkar ederek sabahlamıştır. Şöyle derler: Yıldız, yıldız ile.

26- Zeyd ibni Halid el Cüheni radıyellahu anhu dan  şöyle rivayet edilmiştir; Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e yağmur yağdırılmıştı da şöyle buyurdu: Rabbinizin bu gece ne buyurduğunu işitmediniz mi? Kendisi buyurdu: Kullarıma hiçbir nimet ihsan etmedim ki, ancak onlardan bir taife bu nimetleri inkar ederek sabahlamıştır. Şöyle derler:  Şu ve şu yıldızla yağdırıldık. Amma bana iman eden, yağdırmam üzerine hamdeden, işte o kişidir bana iman eden ve yıldıza küfreden.

Her kim, şu ve şu yıldız sebebiyle yağdırıldık derse, o kişi bana küfretmiş ve yıldıza iman etmiştir.

27- Ebu Hureyre radıyellahu anhu derki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: Allahu azze ve celle buyurdu: Benim yarattıoğım gibisini yapmaya kasdeden kişiden daha zalim kim olabilir? Zerreyi yaratsınlar bakalım!  Veya bir buğday tanesi veya arpa tanesi yaratsınlar bakalım!

                                                                            (Buhari  tevhid kitabı)

28- Ebu Zür’a haber verdi ki, kendisi Medine’de Ebu Hureyre (radıyellahu anhu) ile birlikte bir evde girmiş, evin tavanında bir kişi suret yapıyordu. Ebu Hureyre dedi ki: İşittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu: (Yani Allahu teala tarafından) : Benim yarattığım gibisini yapmayı kasdeden kişiden daha zalim kim olabilir? Bir tane yaratsınlar! Bir zerre yaratsınlar!

Sonra Ebu Hureyre bir tas su istedi, ellerini yıkadı, taki koltuğuna kadar su ulaştı. Dedim ki, Ya Ebâ Hureyre! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den işittiğin bir şeymi? (Bu yaptığın?)

Dedi ki: Hılyenin bittiği yere kadar. (Suyun ulaşması, cennette altın halkanın takıldığı pazulara kadardır.) 

                                                                              (Buhari, libas kitabı)

 

29- Müslim, sahihinde şu lafızla rivayet etti: Ebu Hureyre ile birlikte Mervan’ın evine girdim. Orda suretler gördü. Dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim: Allahu azze ve celle buyurdu: Benim yarattığım gibisini yapmayı kasdeden kişiden daha zalim kim olabilir? Zerre yaratsınlar veya arpa yaratsınlar!

 

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.