.

.

E-posta Yazdır PDF

Kıyamet Alametleri Yazı Dizisi

kyamet_alametleri.jpgAlemlerin rabbine sonsuz hamdu sena, sevgili peygamberi Muhammed (Aleyhisselam) ve âline son- suz selatu selam olsun.
Günümüzde insanlar son derece cahil olduğun dan onları kandırmak, istismar etmek bir takım uyanıklar için çok kolay olmaktadır. Öyle ki hakkında pek çok Hadisi Şerif ve ayeti kerimenin delalet ettiği hususların zıttına, insanları aldatmaya cüret etmektedirler.
Bu cümleden olarak son ‘Mezarcı’ olayı ve onun karşısında konuşup islamın asırlarca sahih Hadisi Şerif kitaplarında ve Tefsirlerde beyan ettiği kıyamet alametlerini inkara kalkan etiketli, rütbeli din hırsızları bizi bu hususta harekete geçirmiştir. Belki, bu kısa çalışmamız temiz ehli sünnet itikadında ki kardeşlerimizi tatmin etmek hususun da yeterli delilleri ifade etmesi bakımından son derece faideli olacağını umarız.

Ahır zamanda olması beklenen olayların ilki Mehdi (Aleyhisselam)’nin zuhuru ile başlayacaktır.  Bun dan evvel onun gelişini haber veren pek çok alamet zuhur etmiştir. En mühimi yalancı Mehdilerin zuhur etmesi, yeryüzünün zulüm, isyan ve küfürle dolmasıdır.
Bundan sonra Deccalın zuhur edip ortalığı fesada boğması beklenmektedir. Daha sonra İsa (Aleyhisselam) gökten inerek Mehdi ve mü’minlere destek olarak Deccal ve ordusunu helak edecektir.
İslamın bütün dünyaya hakim olmasından belli bir müddet geçtikten sonra artık diğer alametler sırasıyla vakı olup dünya varacağı son noktaya elbette ulaşacaktır.
Biz bu eserimizde sadece hadisi şerif, ayetler ve onların asırlarca yapılan tefsirlerinden aldığımız bilgileri sizlere aktarmakla yetinmekteyiz. Herhangi bir yorum getirmekten kaçınmaktayız. Zira gaybı ancak Allah bilir. Gayemiz siz kardeşlerimize ilmi destek vererek itikad ve amelinizi ehli sünnet üzere muhafaza etmekte yardımcı olmak ve muhaliflere cevap vermektir.
Cenabı Hak (Celle Celalühü) bizleri hak ehlinden, sıratı müstakimden ve dostlarından dünya ve ahırette ayırmasın. Amin.

Ali Kara Hoca Efendi

 

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.