.

.

E-posta Yazdır PDF

İsa (a.s.)' yı nasıl tanırız?

emevi-camii-serifi-beyaz-minare.jpgEbu Hureyre’den (Radıyellahu anhu) Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğu rivayet edildi:

“Peygamberler baba bir kardeş gibidirler. Anneleri değişiktir. Dinleri birdir. Ben Meryemoğlu İsa’ya insanların en evlasıyım (layık olanıyım). Zira onunla benim aramda peygamber yoktur. Ve O, mutlaka inecektir.
Onu gördüğünüz vakitte
onu kırmızı ve beyaza mail/meyleden, orta boylu bir adam olarak tanıyın. Üzerinde iki kırmızımsı elbise vardır. Her ne kadar ona ıslaklık değmese de sanki başından su damlıyor.
Haçı kırar, hınzırları öldürür, cizyeyi
(gayri müslümlerden alınan vergi) kaldırır, insanları islama davet eder. O'nun zamanında Allah, islamdan başka bütün milletleri helak eder. Zamanında Allah, Mesih Deccali helak eder.
Yeryüzüne emniyet gelir, hatta aslanlar develerle otlar, kaplanlar ineklerle otlar, kurtlar koyunlarla otlar, çocuklar yılanlarla oynar da onlara zarar vermezler.


Yeryüzünde kırk sene bekler, sonra vefat eder, müslümanlar üzerine cenaze namazı kılarlar.
                                                                                   (Ahmed bin Hanbel)
*******************
Rivayet edildi ki, Osman ibni Ebil-As’ın etrafında oturduk, O dedi ki, ‘Resulullah’tan (Sallallahu aleyhi ve sellem) işittimki şöyle buyurmuştu: “Müslümanlar üç şehirde bulunacaklardır. Bir şehir iki denizin birleştiği yerdir. (İstanbul)  Hıre’ de bir şehir. Şam’da bir şehir. İnsanlar üç korku ile şiddetle korkarlar.
   Deccal, insanların ortasında çıkar. Doğuda olanları hezimete uğratır.
Evvelki şehir, iki denizin birleştiği yerdeki şehir halkı da ona gelir. Ahalisi üç fırka olur. Bir fırka silahlanıp bekleyelim der. Bir fırka araplara katılır. Bir fırka yakınlarındaki şehre katılır.
   Deccal ile birlikte yetmişbin kişi olup üzerlerinde zırhları vardır. Ona tabi olanların ekserisi yahudiler ve kadınlardır.
   Müslümanlar, Efık önlerine çekilirler. Onlara asker gönderirler. Askerleri mağlup olur. Bu durum onlara ağır gelir. Onlara şiddetli açlık, şiddetli sıkıntı  isabet  eder. Öyleki onlardan biri yayın kirişini
(deriden yapma ipini) parçalayıp onu yer.
   Onlar bu halde iken birden seher vakti bir münadi 
nida eder
(seslenici seslenir). ‘Ey insanlar! Size yardımcı geldi.’ Üç kere bunu tekrar eder.
Meryemoğlu İsa (Aleyhisselam) sabah vakti iner. Müslümanların emiri ona ‘Ruhullah! Öne geç, namazı kıldır.’ der. İsa derki ‘Şu ümmetin bazısı, bazısı üzerine emirlerdir.’
Emirleri
(Mehdi) öne geçerek namazı kıldırır. Namazı tamamlayınca İsa (Aleyhisselam) süngüsünü alır, Deccale doğru gider. Deccal onu görünce kalayın erimesi gibi erir. Süngüsü ile onu (Deccali) öldürür. Adamlarını hezimete uğratır. Onlardan kimse o gün gizlenemez, hatta ağaç derki ‘Ey Mü’ min şu kafirdir. ‘ Taş derki ‘Ey Mü’min şu kafirdir.’  (Gel onu öldür der.)                                      (Ahmed bin Hanbel)
 


Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.