.

.

E-posta Yazdır PDF

İki Cihanda Saadetin Anahtarı

kuranik.jpgYERYÜZÜNDE ADALETİN ve HUZURUN İKİ CİHANDA SAADETİN ANAHTARI “KURAN”

     Efendimiz (sav), veda hutbesinde ashabına ve “kardeşlerim” diye buyurduğu kendisini görmeden iman eden biz ümmetine şöyle seslenmişti: "Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün Sünneti”. Ve en hayırlı bir insan olmanın yolunu kuranı talim ve teallum etmekten geçtiğini bize Resulü Ekrem efendimiz "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" buyurmak süretiyle işaret etti.

      Mevsim yaz olunca birilerinin aklına belki sıcaklardan dolayı “hangi denize gidelim nerede piknik yapalım nerelere seyahat edelim” vesaire düşünceler gelmeye başladı bile. İnsanlara bunları yapmayın denmez, elbette bunlar da olacak ama Şer’i şerifin müsaade ettiği şekilde…Rabbini sevenlerin kalbine ise “Kaç kişiyi daha bu mucize ile tanıştıracağım” düşüncesi çoktan düştü. Hamdolsun rabbimize, bizi farklı olana (sav) ümmet yaptı. Biz herkes gibi değiliz ve herkes gibi olamayız, hem zaten de olmamalıyız. Bir kere şu dünya hayatına bizim nasıl bakmamız emrediliyor oysaki insanlar nasıl bakıyor. Bize karıncaya merhamet emrediliyor birilerinin insana saygısı yok. Bize yetimin başı okşansın diye emrediliyor maalesef yetimi ne arayan var ne soran; isteyeni azarlamamız elimizde imkan varsa gönlünü hoş edecek bir şey veya güzel bir söz söylememiz emredilirken isteyeni görmek istemezler. İşte kuran bize farkımızı öğretti biz karıncaya dahi en merhametli, yetimin başını okşayan, isteyeni hoş eden veremeyince mahzun olan insanlarız.

       Allahu tealanın üzerimizdeki nimetlerini etrafımızdaki insanlarla paylaşmamız tenbihleniyor iken birileri her türlü nimeti saklayıp turşusunu kurma gayretinde. Halbuki o saklanıp biriktirilen şey ahirette bize nedametten pişmanlıktan başka hiçbir şey getirmeyecek. Onun için ilim ehli olan kimse ilmini paylaşmalı zengin olan malını paylaşmalı mutlu olan sevincini paylaşmalı ve paylaşılmaya musaid ne kadar güzellik varsa cemiyette paylaşılmalı ki bu şekilde bütün çirkinlikler yok edilebilsin. Bir güzel koku misali sürüldükçe etrafa rayihası yayılıyor, yayıldıkça gönüller ferahlıyor. Aksi takdirde insanlar fenalıklarını fuhşiyatı felaketleri paylaşmaya başlarlar ki şeytan da onların ağzına balı çalar işte bugünkü vaziyete düşülür. Gelin birbirimizi hakka, haktan anlatılan yerlere, hakkı savunan insanların yanına davet edelim. Hak olan Kuranı evlatlarımıza bihakkin öğretelim haktan yana olan Resulullah efendimiz (sav) in güzel ahlakını yaşatalım onun sünnetine tabi olan en mükemmel ulemanın yoluna esfiyanın evliyanın tarikine talip olalım. Çalışalım kazanalım. Kazandıkça çalışalım. İhlasa ulaşalım artık rabbimizin bizi gördüğünü bilen ve onu görüyormuşçasına ibadet eden ve yaşayan muhlas kullar olalım. Hayatımız kuranı kerimin istediği gibi olsun. Mematımız (ölümümüz) rabbinden razı , rabbi ondan razı şeklinde olsun. Gök ve zemin evvelki gibi hatta daha ziyade İslamın nuruyla dolsun.

   Böyle bir işe böyle bir çalışmaya var mıyız? Yokmuyuz. Bu Kuran bir şaka değil şiir hiç değil!!!  Tarık süresinde de Yasin süresinde de Mevla tealanın buyurduğu gibi bu âlemlere vaazdır. Efendi hazretlerimiz ne güzel buyurdu ”Her kim eder emek akibet bulur yemek etmezsen emek bulamazsın yemek.” Allahu teala sa’yimizi (çalışmalarımızı) meşkur amellerimizi makbul ticaretlerimizi de lentebur (hiç kesada uğramayan bir ticaret nasib) etsin. Receb-i Şerif ayını ve regaib kandilini bütün kardeşlerimize mubarek etsin.Amin amin amin

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.