.

.

E-posta Yazdır PDF

10 Emir!

 

Cabir ibni Abdullah (r.a)’dan rivayet edilen hadisi şerifte  Efendimiz s.a.v. şöyle buyurdu :

“Allahu teala’nın Musa as’a verdiği levhalarda on anabaşlık vardı ;
1-      İlk levhada yazılan şu idi “Ey Musa bana kesinlikle hiçbir şeyi şirk koşma muhakkak ki ben bana şirk koşanların yüzlerini cehennem ateşiyle kavuşturacağıma dair kesin hüküm verdim.

2-      Benim nimetlerime şükret ana-baba hakkına riayet et. Onlara teşekkür et ki  seni tehlikelerden , felaketlerden koruyayım. Sana güzel bir hayat bahşedeyim, hayatını mutlu kılayım.ölümünden sonra da seni bu hayatından daha hayırlı bir hayata geçireyim.

3-      Haksız yere kimsenin canına kıyma. Aksi halde yeryüzünün bütün genişliğine, gökyüzünün olanca katmanına rağmen kaçacak yer bulamazsın ve cehennemde benim öfkemle yüzyüze kalırsın.

4-      Yalan yere ve günah işlemek kastiyle benim adıma yemin etme. Zira benim ismimi yüceltmeyenleri ve beni noksan sıfatlardan tenzih etmeyeni temize çıkarmam.

5-      Kimilerine fazlımdan ihsan ettiğim nimetlerden ötürü onlara hased etme. Çünkü hasedçi benim nimetlerimin düşmanıdır. O benim kaza ve kaderime karşı gelmektedir. Benim, kullarım arasında yaptığım taksimata rıza göstermemektedir. Böyle biriyle ne işim ne de onun benimle işi olur.

6-      Bizzat duymadığın ve kalbinin kabul etmediği şeyler hakkında şahitlik yapma. Çünkü ben kıyamet günü bütün şahitlik yapanların gerçek yüzlerini ortaya sereceğim. Onlara pek ağır sorular soracağım.

7-      Hırsızlık yapma! Komşunun hanımıyla zina işleme! Aksi takdirde senden yüz çevirir ve gökyüzünün kapılarını yüzüne kapatırım.

8-      Kendin için sevdiğin, istediğin bir şeyi insanlar içinde iste.

9-      Benden başkası adına kurban kesme. Çünkü ben, sadece benim adım anılarak ve sadece benim rızam için kesilen kurbanları kabul ederim.

10-    Cumartesi gününü bana ayır. Ailenin de bunu yapmasını sağla.

Resulullah sav efendimiz buyuruyor “ Allah c.c. cumartesi gününü Musa a.s için bayram yaptı bizim içinde Cuma gününü seçti ve bayram yaptı.”

Şimdi bu hadisi şerifi gören, duyan bizler; ne kadar büyük sermayeye sahip olduğumuzun farkına varmalıyız. Dini mubini İslam gibi sermayesi olan Müslümanların, evrensel hukuk ve kurallarda hakikaten de hiçbir düşünce ve ideolojinin desteğine ihtiyacı olmadığı muhakkaktır. Bu hakikati insanlara anlatacak ve yaşatacak olan ulema kesimine ne kadar çok ihtiyaç olduğunu bugün daha iyi görüyor ve daha net bir şekilde anlıyoruz.

“Eşrat-ı kıyamette kalmaya ilim gide hem ola cehlu şerr-u şurur.”

Manası : kıyametin alametlerindendir ilim gidip cahillik yerleşir hem her yeri fısku fucur şerr-u şurur kaplar.        Şuurlu bir müslümanın elini derhal vicdanına koyarak şu bozulmaya ve yıkılmaya çalışılan İslam ve iman kalesini ayağa dikecek ulema kesiminin ortaya çıkması uğrunda serle gerdan uzatması lazımdır. Bizim işimiz ancak bir güzel nasihattir. İmam-ı rabbani’nin r.a buyurduğu gibi “Ya bu sözlerden bıkkınlık duyarsınız ya da hoş bir vaaz alır gereğini yaparsınız.” Vesselam vel’ikram…

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.