.

.

E-posta Yazdır PDF

Birlik ve beraberlik nasıl ve ne şekilde?

karnc.jpgÜmmet-i Muhammedin en büyük eksikliği gerek siyasi sahada gerek iktisadi alanda ve gerekse ictimai hayatta fikir birliği gönül birliği ve dava birliğine gidememesi olarak özellikle şu son asırda tebayun etmiştir. Bunun nedeninde hep enaniyet, kendi fikirlerinin doğru olup sair efkarın hatada olduğu yaklaşımını görüyoruz. Fakat bizler önderi olmayan, hakkı batıldan temyiz edecek kitabı bulunmayan bir tartışmaya, muhasamaya tutuştuğunda danışacak yeri bulunmayan kimseler değiliz elhamdülillah. Bizim kitabımız var bizim Muhammed mustafamız var ve bizim meşayıhımız var. Biz de onlara danışalım dağilmayalım, bölünmeyelim parçalanmayalım, birbirimizi 'bunyanı mersus' gibi teyid ve takviye eden kimseler olalım. Şeyh es-seyyid Mustafa İsmet Garibullah (k.s.) büyük şeyh efendi çıkacak arızaları biliyor biz garib evlatlarına 200 yıl evvelinden nasihatlerde bulunuyor. Kendi üstadı Abdullahi Mekki (k.s.) nin şeyhi Halid-i Bağdadi'den nakledilen bir mektubu bizimle paylaşıyor. Ve nasihat tutmamızı emrediyor.

Bir olun cümleniz! Halid buyurdu     Kamu ihvana mektubla duyurdu

Bu kemter gördü ihvanlar okurdu      Sakın ayrılmayın ferman buyurdu

Aziz tut emrini hakka gidelim           Cemali ba kemale seyredelim.

Beytin manası “Halid-i Bağdadi –kuddise sirruhu- (ihvanlarına) ‘hepiniz bir olun! buyurdu. Bütün ihvanlara bu emrini mektupla duyurdu. Bu ziyade noksan (İsmet garibullah tevazu ederek kendisine kemter/noksan diyor) gördü ihvanlar okurdu. Bu mektupta Halid-i bağdadi (k.s.) “sakın ayrılmayın” diye emir buyurdu. Aziz kardeşim Halid-i bağdadinin emrini tut hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim.

Peki bir olacağız ama bizi birleştirecek ve bir araya getirecek; bu binanın tuğlalarını birbirine yapıştıracak şey ne? Bu harc  bir milliyetmi yoksa kullandığı lisan mı yoksa maddi güç mü? V.s. Hayır hayır!! Bilakis bu harc kelime-i tevhid ehli olan herkesin gönlündeki sapasağlam imanından başkası değil. İman ne kadar sağlamsa o kadar bir aradayız ne kadar zayıflattıysak o kadar birbirimizden koptuk demektir. Eğer birbirimizden ayrılıp koparsakta işte bugünkü felakete düçar oluruz. Bizi bir araya getiren kuranı kerim ne emrediyor.

“ Allah’ın ipine (kurana) sımsıkı sarılın”Al-i imran suresi

“ İşte bu Kuran en doğru yola ileten (bir rehberdir)” İsra suresi

“Allaha ve ahiret gününe kavuşamayı uman ve Allahı çokça zikreden kimseler için Resulullah ( sallallahu aleyhivesellem)de en güzel bir örnek vardır.

Daha nice emirler bu Kur'anı Kerim'in tutulacak en güzel bir yol ve ona uyanlarında ne büyük bir saadet içinde olduğunu bizlere müjdeliyor. O zaman günümüzde bir takım fikriyatlar ortaya atarak kuranı kerime ehl-i sünnet vel cemaat akidesine muhalif akımlara kalkışan kimseleri görüşlerini ehli sünnetin görüşlerine uydurmaya davet ediyoruz. “Bugünün şartlarında böyle olur” diyerek kendine kılıf arayanları da minare çalmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz. Biz elçiyiz bizim vazifemiz ancak tebliğ etmektir. Buyrun hep birlikte aynı çatının altına, buyurun selamete, buyurun saadete, buyurun  velayete…
Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.