.

.

E-posta Yazdır PDF

3. MEKTUB

belge_2.jpg3. MEKTUBUN BAŞLIĞI VE KONUSU

Üçüncü mektup, arkadaşların hususi makamda duraklamalarını ve bununla alakalı bazı hususları beyan hakkındadır.

İmamı Rabbani (Kuddise sırruhu) Hazretleri bu mektubu da büyük Şeyhine (Muhammed Baki Billah Kuddise sırruhu) yazmıştır.

3. MEKTUBUN TERCÜMESİ

 Arz olunan şudur ki, burada bulunan arkadaşlar ve  aynı şekilde o tarafta oturan arkadaşlardan herbiri bir makamda hapsolunmuşlar. Onları bu makamdan çıkarmak çok zor. Bu makama münasib ve onu yerine getirecek kudreti kendimde görmüyorum. Yüce teveccühlerinizin bereketi ile Allahu Subhanehu bizleri yükselişler ile rızıklandırsın.[1]

Akrabalarımdan biri bu makamı geçti ve Tecelli Zat mukaddimeleri-ne ulaştı. Cidden onun hali güzeldir. Adımını, bu fakirin adımı üzere koy-du. Bu durumu aynı şekilde diğerleri için de umuyorum.

Bazı kardeşler için mukarreb[2] yolu münasib değildir. Belki onların haline uygun olan ebrar yoludur. Bir miktar elde ettikleri yakin de onlar için ganimettir. Onlara şu yol (mukarreblerin yolu) ile emretmemiz gerekir. 

Mısra:

Her bir insan için kendisine ait şan vardır.

Onların isimlerini tafsilatı ile açıklamaya cüret edemiyorum, zira onlar size gizli değildir.[3] Bunun üzerine ziyade yazmak, edep tavrından çıkmaktır.

Mir Seyyid Şah Hüseyin, bu arzuhali yazdığım gün meşguliyeti (manevi dersi) esnasında gördü ki, sanki kendisi büyük bir kapıya ulaşmış ve ona şöyle denilmiş: “Muhakkak şu, hayret kapısıdır.” 

Kendisi dedi ki, ‘Ne zaman ki kapının içerisine baktım, orada Hazreti Şeyhimizi gördüm, sende onunla berabersin. Her ne vakitte nefsimi oraya atmayı istediysem de adımlarım bana müsaade etmedi.’[1] Bu ifadelerle, mürşidin tasarrufunun tesirinin ne kadar gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Her meslekte üstadın yardımı ile olgunlaşmak mümkün ise, manevi yolda da aynı şekilde mürşidin manevi desteği her an şart ve elzemdir. Onun tasarrufu da ancak müridin sevgi bağı ile mürşidine bağlanıp onun hallerini taklid etmesi ile hasıl olur.

[2] Mukarreb: Allah’a çok yakın olan ehlullah. Onların yolunda cezbe ve  sünnete ittiba var-dır. Ebrar: İyi kullardır. Bunların yolunda çok ibadet ve bazılarında riyazatlar vardır.

[3] Gaybı Allah’tan başkası bilemez, ancak kime bildirirse o hariçtir. Bazan mürşitten perdeyi kaldırıp müridin halini şeyhine göstererek müridi terbiye eder.

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.