.

.

E-posta Yazdır PDF

SÜNNETİ İHYA İÇİN YÜZ ŞEHİD SEVABI VAR...

gul.jpgSÜNNETİ  İHYA

Sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mübarek kavli, fiili ve takrirleridir. Bütün hayatı bizim için örnek ve delildir. Bazı hususları özellikle belirterek ilerde ümmetinin başına gelecekleri evvelce haber vermiştir. O halde nefse uymadan O’nun tenbihlerini tutalım.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Enes’in r.a. rivayetiyle şyle buyurdu:

“Kim benim sünnetimi ihya ederse (tatbik ederse) beni sevmiştir. Beni seven, cennette benimle beraberdir.” Kenzul Ummal: 1/184

İbni Asakir, ibni Ömer’den r.anhuma:

“Kim sünnetimi alır (tatbik eder) se,o bendendir. Kim sünnetimden yüz çevirirse, o benden değildir.”

Aişe’den r.anha:

“Kim sünnetime yapışırsa, cennete girer.”

Ebu Hureyre’den r.a.:

“Ümmetimin fesadı anında, sünnetime yapışan için şehid sevabı vardır.”

Hakim, ibni Mes’uddan rivayet etti:

“Ümmetimin ihtilafı anında sünnetime yapışan, ateşi avucunda tutan gibidir.”

 

عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد

Emali Kitabında:

Mücahid, ibni Abbas’tan r.anhuma, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti:

“Ümmetimin fesada uğradığı zamanda, sünnetimi ihya edene yüz şehid sevabı vardır.”

 

Beyhaki – Zühdül kebir:

Mücahid, ibni Abbas’tan r.anhuma, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti:

“Ümmetimin fesada uğradığı zamanda, sünnetimi ihya edene yüz şehid sevabı vardır.”

 

Mirkatu-l Mefatih:

“Kim sünnetimi ihya ederse, muhakkak beni sevmiştir. Beni seven, cennette benimle beraberdir.” (Tirmizi)

 

Ebu Hureyre r.a., Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den şöyle rivayet etti:

“Kim, ümmetim fesada uğradığında sünnetime yapışırsa, onun için yüz şehid sevabı vardır.”

Yani: Bid’at, cehalet ve fasıklık çoğaldığı zamanda. Zira ozamanda sünneti işlemekte çok meşakkatlere uğrar. Dinin ihyası için savaşan mücahit gibidir, belki daha fazla. Ümmet o kadar bozulur ki, artık vaaz onlara fayda vermez. Özellikle alimlerde ve kendilerine tabi olunan kişilerde bu durum ortaya çıkınca… İşte o zamanda onlarla mücadele, kafirlerle olan savaştan daha meşakkatli ve zordur. Bu yüzden mükafatı, şehitlerden kat kat fazla yapıldı. 

 

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.