.

.

E-posta Yazdır PDF

SEVGİNİN ÇEŞİTLERİ

 

Siz, En Çok Neyi Seviyorsunuz?

İnsanlığın iyilik ve güzellik örneği Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bir gün arkadaşları ve aile fertleriyle sohbet ederken şöyle buyurur:

“Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi.

1- Kadın

2- Güzel koku

3-Namaz gözümün aydınlığı kılındı”. (nesai)

Not: Burada peygamberimizin” kadın sevdirildi” buyurmasının manası: Kadının, insandan bile sayılmayıp, alınıp satılan mal gibi görüldüğü bir toplumda, kadına verdiği değeri anlatmak içindir. Yoksa, bazı kötü niyetli kimselerin dediği gibi cinsellik manasında değildir.

O anda orada bulunan Hz. Ebu Bekir (ra) dedi ki,

“Doğru söylediniz Ya Rasulüllah! Bana da bu dünyadan üç şey sevdirildi.

1- Rasulullah’ın yüzüne bakmak.

2- Onun yolunda malımı infak etmek.

3- Kızımın Rasulullah’ın eşi olması “ buyurdu.

Orada bulunan Hz. Ömer (ra) de,

“ Doğru söyledin ey Ebu Bekir bana da dünyadan üç şey sevdirildi.

1- İyilikleri emretmek.

2- Kötülüklerden sakındırmak

3- Eski (mütevazı) elbise giymek” buyurdu.

Ve Hz. Osman (ra) da söze girer:

“Doğru söyledin ey Ömer. Bana da bu dünyadan üç şey sevdirildi,

1- Açları doyurmak.

2- Çıplakları giydirmek

3- Kur’an okumak”. Buyurdu. (Çok sevdiği Kur’anı okurken şehit edilmiştir)

Ve Hz. Ali (kv), katılır bu hoş sohbete:

“Doğru dedin ya Osman! Bana da dünyadan üç şey sevdirildi

1- Misafire hizmet etmek

2- Yaz mevsimine oruç tutmak

3- Düşmanla Cihad etmek” buyurdu.

Ailenin delikanlısı Hz. Hasan (r.a): söz alır:

“ Bende üç şeyi çok severim

1-geceleri namaz kılmak

2- Daima sözün doğrusunu söylemek

3- hastaları ziyaret etmek”.

Ailenin en sevimli genci Hz. Hüseyin (ra) de söz alır bu sevgi denizi sohbette ve “bana da üç şey sevdirildi” buyurur

1-    Allah’a Muhabbet (onu daima sevmek)

2-    Allah için fakirlere şefkatli davranmak

3-    Allah yolunda şahadet”. (Yaşadığı gibi ölmüş ve ümmetin yüreğinde dinmez bir acı bırakarak şehit edilmiştir)

Ve Söz annelerindir. Hz. Aişe (ra):

“Bana da üç şey çok sevimlidir buyurur”

1-Ana babaya ikram(iyilik etmek)

2- Helal kazanç

3- Haramlardan sakınmak

Annelerin sultanı ve cennet hanımlarının hanımefendisi Hz. Fatıma (ra):

“Bana da üç şey sevdirildi bu dünyadan,

1-    Yetimlere şefkat,

2-     Komşuya ihsan (iyilikte bulunmak),

3-     Fakir ve zayıflara merhamet” buyurur.

Böyle güzel sohbet olur da arada melekler olmaz mı?. Vahiy meleği Cebrail (as) gelerek sohbete selam ile dâhil olur.

“Allah (cc) sizin konuşmalarınızı duydu ve beni size gönderdi. Ve benim de dünya ehlinden olsaydım neleri sevdiğimi size söylememi emretti”. Buyurdu.

Bunu üzerine Rasulüllah (sav):

Peki sen de dünya ehlinden olsaydın neleri severdin” buyurdu.

Cebrail (as):

“Ben de dünyalılardan olsaydım üç şeyi yapardım.

1- Dalalette (sapıklık içinde) olanları doğru yola irşat etmeyi.

2- Gariplerle dost olmayı

3- Dar geçimli fakir ailelere yardım etmeyi” buyurdu.

Sonra Cebrail (as) şöyle devam etti:

“Allah (cc) de kulunun şu üç özelliğini sever”

1- Var kuvveti ile kulun ibadet etmesini

2- Pişmanlık (tevbe) anında ağlamasını

3- Fakirlik halinde sabretmesini” buyurdu.

(40 Hadiste İslam Ahlakı / Halil Atalay Sayfa 235)

Birkaç soru:

Bu sorular önce kendi nefsime sonra siz okuyucularıma.

1-    Siz de evlerinizde sevgi üzerine sohbet yapıyor musunuz?

2-    Eşinizin ve çocuklarınızın en çok neleri sevdiğini biliyor musunuz?

3-    Sizin sevdiklerinizle yukarıdaki örnek sevgiler örtüşüyor mu?

 

 

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.