.

.

E-posta Yazdır PDF

ORUÇ FIKHI -3

ORUCUN BOZULMASINI GEREKTİREN ŞEYLER

İki yol (ön ve arka) dan birinden, kasten cima eden veya edilen kimse üzerine, bir gıdayı veya bir ilacı yiyen veya içen kişi üzerine (bir günü) kaza ve zıhar keffaretinde olduğu gibi keffaret vacibtir.[1] Aynı şekilde kan aldıran, veya gıybet eden, bunun orucunu bozdu-ğunu zannederek kasten yerse, üzerine kaza ve keffaret lazım gelir.

Ramazandan başka oruçların bozulmasıyla keffaret gerekmez.

Hatâen iftar etse veya zorlanarak iftar etse veya şırınga yaptır-sa veya burnuna veya kulağına ilaç damlatsa veya vücudundaki bir yaraya veya başındaki bir yaraya ilaç koysa veya ilaç karnına veya beynine ulaşsa veya çakıl taşı, demir parçası yutsa veya ağız dolu-su kussa veya fecir doğduğu halde gece zannederek sahur yeme-ğine devam etse veya güneş batmadığı halde battı zannederek iftar etse veya unutarak yemekle orucunun bozulduğunu zannederek (bilerek) yese, uyuduğu halde boğazına su dökülse veya Ramazan’- da ne oruca ne de oruç tutmamaya niyet etmese, sadece kaza vacib olur. Aynı şekilde oruca niyet etmediği halde sabahlayıp yemek yese sadece kaza gerekir.[2] İmameyne göre kazayla birlikte keffaret gerekir.

Unutarak yese, içse ve cima etse oruç bozulmaz. Aynı şekilde uyusa ve ihtilam olsa veya bakmakla menisi inse veya yağlansa veya sürme sürse veya gıybet etse veya kan aldırsa veya ağız dolusu kusmuk (kendi kendine) gelse veya kendini zorlayarak azıcık kussa veya cünüp olarak sabahlasa veya kulağına su dökülse oruç bozulmaz.

Aynı şekilde ihliline (zeker deliği) yağ veya başka bir şey dökül se, Ebu Yusuf’un hılafına oruç bozulmaz. Eğer boğazına toz veya duman veya sinek kaçsa oruç bozulmaz. Şayet yağmur veya kar, boğazına kaçarsa esah rivayette oruç bozulur.[3]

Eğer ölü kadına veya canlı hayvana, iki yolun (ön ve arka) gayrısından cima etse veya öpmek ve dokunmakla meni inerse orucu bozulur,[4] eğer meni gelmezse orucu bozulmaz.

Eğer dişlerinin arasındaki şeyi yutarsa ve o şey nohut tanesi kadar ise orucu kaza eder, eğer nohuttan küçük ise kaza gerekmez. Ancak o küçük şeyi ağzından dışarı çıkarırsa, sonra yerse kaza gerekir. Hariçten susam tanesini yutsa orucu bozulur; eğer çiğne-yerek yerse orucu bozulmaz. (Çiğnemekle yok olmuş gibidir.)

Ağız dolusu kusmuk, kendi kendine geri dönerse, zorla geri döndürülürse Ebu Yusuf’a göre orucu bozar, eğer az olursa orucu bozulmaz. İmamı Muhammed’e göre az olan kusmuğun geri döndü-rülmesiyle oruç bozulur, çok olanın kendi kendine geri dönmesiyle oruç bozulmaz.

Özürsüz olarak (orucu bozacak) bir şeyi tatmak ve çiğnemek, sakız çiğnemek mekruhtur. (Bu zamandaki sakızlar orucu bozar.)

Nefsinden emin değilse (hanımını) öpmesi mekruhtur. Eğer kendinden emin ise öpmesi mekruh olmaz.

Sürme sürmek, bıyıkları yağlamak, öğleden sonra olsa bile misvak kullanmak mekruh değildir.

Küçük çocuk için gerekli olan yiyeceği (annesinin) çiğnemesi mekruh değildir. Kan aldırmak ta mekruh değildir. İmamı A’zam’a göre serinlemek için burnuna su vermek mekruhtur. Aynı şekilde gusletmek ve ıslak bir elbiseye bürünmek te mekruhtur. Özürsüz yere ağıza su vermenin mekruh olduğu söylendi.

Sahur yemeği yemek ve sahuru son vakte kadar tehir etmek, iftarı, acele yapmak müstehabtır.


[1] Bu, 60 gün peşpeşe oruç tutmaktır.

[2] Fetva bununladır, zira bunlarda cinayet noksandır.

[3] Bunlardan korunması mümkündür. Kasten yutarsa keffaret de gerekir.

[4] Sadece kaza gerekir. Fakat hayvanı öpmekle meni gelirse orucu bozulmaz.

http://www.alikarahoca.net/videolar/videobak/201/fikih-sohbetleri/oruc-fikhi-3-multeka.html

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.